Jak překonat strach ze změny

Sdílejte příspěvek

Potenciál posunu vpřed tkví v překonání strachu udělat to, k čemu jsme vedeni. Pokud přijmeme ten fakt, že v každý moment dostáváme přesně to, co potřebujeme, zbavíme se postupně strachu, který nám předkládá falešné důkazy, které se jeví jako skutečné. Strach nám klade iluzorní překážky, kterým můžeme časem začít i věřit, a tím sabotujeme sami sebe. A to je jedna z nejčastějších příčin, proč se lidé bojí změny.

Se strachem se to má jako s  různými pověrami.  Pokud jim věříme, naplní se. Stejnou filozofii můžeme přiřadit i strachu, pokud mu uvěříme, naplní se proroctví, kterému věnujeme největší pozornost. Co se nám honí hlavou celý den, tím se podvědomě obklopujeme a to přitahujeme do svých životů. Když nám přeběhne černá kočka přes cestu, jaká myšlenka vyskočí jako první? Instinktivně vyplují asociace se slovy POZOR, toto je špatné znamení. Vraťme se s pozorností zpět k sobě, kdy víme, že tento strach je iluzorní, kdy někdo někdy řekl, že … Na nás je, pokud toto tvrzení přijmeme a budeme mu věřit. Možná vás pobavím reakcí, kterou jsem na tuto pověru jednou slyšela: „Černá kočka, to je něco, říká se, když běží doprava, tak to znamená štěstí.“ Co si z toho vezmete, nechám na vás.

My se rozhodujeme, co přijmeme za vlastní pravdu!

A tak je to se všemi formami strachu. Čím více přemýšlíme pod vlivem strachu, tím více situací plných obav automaticky vytváříme. Prvním krokem k uskutečnění změny je uvědomění, že změna je nevyhnutelná. Probouzíme postupně odvahu, která se nadšeně hlásí do našeho vědomí s dobrou zprávou, že změnu zvládneme. Každý další krok na cestě k novým zkušenostem je o nadhledu a uvolnění, strnulost a nezdravá kontrola odcházejí se starou částí nás samotných, která se se změnou transformuje. Každou změnou se měníme, nic už nezůstane jako dříve. Což je jeden z hlavních důvodů, proč lidé nemají rádi změny.

Každá změna nás vychyluje ze stávajících podmínek, které známe, ve kterých se velmi snadno orientujeme a máme tzv. pod kontrolou. Krok do neznáma nám nahání strach, protože nevíme a nemáme potvrzeno, že to vyjde. Ovšem ono potvrzení musíme objevit u sebe a vzdát se katastrofických scénářů, které by mohly nastat. Mimochodem tato schopnost [předvídání katastrof] je celkem dost rozšířená. Jde o společenskou nápodobu, určitou formu neužitečné sdílnosti s ostatními pod značkou „Co když“.

Dokud nejsme připraveni nechat minulost jít, je těžké najít odvahu a motivaci něco změnit. Dokud nejsme vnitřně zocelení, je těžké získat stabilitu čelit nejistotě, která se změnou přichází. Dokud nenajdeme vnitřní zdroj motivace, je těžké uspět. Ve všech zmíněných případech by změna byla na oko a z dlouhodobého hlediska neudržitelná.

Pokud naše pozornost uvízne ve strachu, je změna ve prospěch budoucnosti těžká.

Pokud začneme cíleně měnit myšlenkové vzorce na úspěch, začneme se i postupně jinak chovat, a to v souvislosti s dosažením pozitivního záměru [cíle, vize].  Naši pozornost si získají takové podněty, které nás budou jemně vychylovat z komfortní zóny, a my se postupně začneme ze změny těšit. Proč? Důvodů je více, změna vlévá do života radost, naplnění a smysluplnost. V průběhu aktivního podílení se na utváření kvalitního života jsme vedeni k činnostem a zkušenostem, které nás rozvíjejí, prohlubujeme vlastní schopnosti, objevujeme skrytý potenciál, vzděláváme se. To jsou hodnoty, které nám nikdo nemůže vzít, díky kterým rosteme jako osobnost a stáváme se celistvými. Žijeme hodnoty, které činí náš život smysluplným, a to je základní esence šťastného života.

Ve své podstatě vše, co potřebujeme vědět, jsme vedeni získat prožitkem, který může vyvolávat obavy. Na cestě životem vždy dostáváme to nejlepší pro náš rozvoj. Objevují se lidé, příležitosti, různá forma materiálů, i vhledů. Na nás je tyto ukazatele umět uchopit s pomocí volby, která je přirozená a zcela svobodná tzn. bezpodmínečná. Zbavena jakéhokoliv tlaku musím/musíš. Intuitivně zvolit takovou cestu, u které budeme vnímat, že otevírá naše srdce Lásce. Tehdy získané informace mají obrovský potenciál, aby se ukotvily a plně rozvinuly v nové poznání.

Pokud vše zůstane v rovině teoretické, nedojde k faktickému posunu. V tomto případě roste ego, které si může lahodit i ve svém spirituálním pojetí. Informace jsou získávány honbou po novém poznání, které se může podobat lpění a nátlaku za účelem urychlení vzestupu vědomí. V tomto případě změna není přirozená, ale uměle vyvolaná a rádoby zrealizovaná. Pozor na ego-vědomí dokonalosti.

Budeme-li se snažit o probuzení teoretických znalostí na úrovni prožitku, vzroste uvědomování si nejen sebe sama, ale i všeho, co nás obklopuje. Zjistíme, že celkový odraz našeho života plně odpovídá stavu čistoty našeho vnitřního odrazu. Dochází k prozření a změna je nedílnou součástí našich životů.

Pokud se s ohledem ke změně zdá být cokoliv složité, vše se časem urovná a vyřeší. Jde o chvíle, kdy se po nás žádá trpělivost; nechat věci volně plynout.

Potřebujeme především čas, abychom plně ukotvili nově získané informace nejen v mysli, ale i v srdcích. Abychom dosáhli vnitřního míru, který je nezbytný k uvolnění plného potenciálu, jak objevit způsob žít vše, co obohacuje naše bytí. Trpělivost a plynulost jsou velmi mocnou podporou pro naše životy. Vše má svůj čas a přirozený vývoj. Nechme se vést, zmírníme tlak, který nás obírá o vnitřní klid. Právě klid má léčivý efekt pro každou situaci, ve které se nacházíme.

Veronika

***

Líbil se vám článek? Pomohl vám ve vaší aktuální situaci? Dejte mi vědět sdílením, likem nebo krátkým komentářem.

***

Jak získat odvahu a pochopit příčiny a fáze životních změn vám může pomoci kniha Životní nadhled.

Mohlo by vás zajímat

Články

12 znaků sebelásky

Sebeláska má nejvyšší frekvenci, která přitahuje vše, po čem toužíme.  1. Pokud cítíš, že je něco špatně, nedělej to. Jsou to pocity, které ti dají jasně

Články

Miluji svůj život

Všechno začíná a končí tebou.Všechno, co se děje, se děje,a na tobě záleží,jak zareaguješ.  Jak je možné, že umíš tak krásně malovat? Miluji malování. Jak

Přejít nahoru