Správné načasování

Správné načasování nás provází ve všem. Každá změna a vývoj událostí jsou provázány tajenkou zvanou čas. Jestliže se to má stát, stane se to, a to ve správný čas a pro ten nejlepší důvod. Možná je tento termín pro někoho neuchopitelný, ale právě časem, a díky vývoji událostem je nevyhnutelné přistoupit na tento kontinuální sled událostí, který lidská mysl nemůže ovlivnit.

Co pomáhá plynulosti vývoje? 

Propustit starosti a přestat se snažit analyzovat každý krok. Vzdát se tendence kontrolovat všechny a všechno. Je to výzva, ale jakmile se tak stane, dostaví se úleva a vnitřní klid. Nutkavou kontrolou podvědomě vyjadřujeme nedůvěru celému procesu vývoje, stáváme se rezistentními vůči našemu záměru. Mysl nás nutí přemýšlet nad celkovým průběhem tunelovým viděním.

Vidíme a koncentrujeme se často na jednu cestu, řešení, ke kterému jsme vedeni ze strachu ze selhání: Co kdyby to nevyšlo. Vnímáte kontrastní nastavení v souvislosti s úspěšným naplněním daného záměru, dané mise? Ve své podstatě je rozjetý hlubinný vzorec: Přeji si toto, ale udělám všechno proto, aby se nestalo toto. Na co se tedy z vyššího úhlu pohledu člověk soustředí? Je to požadovaný cíl, nebo ten obávaný? 

Pokud důvěřujeme procesu vývoje událostí, jsme uvolnění, což je signifikantem stavu, který je v souladu s plánem nejvyššího dobra. Dalšími znaky je proaktivita, trpělivost, a především RADOST z konání. Bez radosti a důvěry je těžké nalézt motivaci; smysl aktivního hledání nových impulsů, jež zajistí žádaný progres k cíli.

Z minulosti víme, že cokoliv nového, co přišlo a co nás posunulo, přišlo tzv. náhle a nečekaně. Najednou se tak stalo. Souhlasíte? A o to jde. To jsou zkušenosti, kdy jsme nevědomě byli spojeni se zdrojem důvěry a tvořivosti, který můžeme využít v přítomnosti ve prospěch budoucnosti, a to vědomě. Vraťme se ke zmíněným zlomovým momentům, tím pádem k našim zdrojům. Napadají mě tyto otázky:

Jak konkrétně se Ti podařilo uspět? 
Co jsi udělal/a jinak?

Všichni jsme dostatečně kompetentní, abychom našli ten nejlepší způsob, jak se postavit k aktuální životní fázi a tvořit si brilantní budoucnost. Pouze my osobně víme nejlépe, co máme udělat, aby se tak stalo. Nikdo jiný! Zajímavého poznání se nám dostane, když se pokusíme povznést nad vším, co se nás snaží vzdálit od pohody a klidu. S nadhledem si zrekapitulovat, co si myslíme, že se děje, a co se skutečně děje.

V konečném důsledku to jsme právě my, kdo volí: Nechám se zatáhnout do chronické nespokojenosti, nebo nenechám? [A to i do vlastních scénářů!] Nechme občas tíživé myšlenky, lidi, i situace jen tak proplout a nereagovat.

Co se stane? 
Přijde svoboda. Osvobodíme se. A o to jde! 

Jakmile se uvolní mysl, zaznamenáme úlevu po celém těle. Uff. Spadne tíha, která s námi mohla být dlouho. Ano, můžeme se poté cítit i unavení, ale to je součást procesu. Když dlouho pracujeme nebo vykonáváme aktivní činnost [fyzickou nebo psychickou, to je jedno], také přijde únava a je nutné si odpočinout. To je jasné, ale dopřeje si skutečně každý řádný odpočinek? Pokud k tomu přičteme vliv dramat a negativity ze světa kolem nás, plníme si pomyslný batoh na vlastních zádech.

Kolikrát lidé nosí tíhu ostatních na vlastních zádech, aniž by si to uvědomovali. Kolikrát přebíráme zodpovědnost za druhé a řešíme jejich záležitosti. Ruku na srdce: Kdybychom se vzdali této neužitečné charity, co by se stalo? Kdo by dostal šanci se posunout ve vlastním životě? 

Podvědomě vstřebáváme mnoho informací, na nás je, jaké si vybereme přijímat. Sami intuitivně poznáme, jaké informace jsou povznášejí a jaké tíživé. Určitá preference volby vychází z vlastního nastavení. Co uvnitř nás převládá(?). Proto je důležité propouštět tíživé myšlenky, abychom byli schopni zachytit impulsy a myšlenky povznášejícího charakteru. Abychom byli připraveni zaujmout postoj víry, že jdeme tím správným směrem a v souladu s plynulostí děje. 

Veronika

***

Zajímá Vás toto téma a chtěli byste se dočíst více? V tom případě je kniha ŽIVOTNÍ NADHLED ta správná volba. Získáte inspiraci, jak se zorientovat sami v sobě, abyste postupně nacházeli hlubší smysluplnost v životě.

***

Veronika Kovářová – autorka, motivační koučka & mentorka – www.veronika.vision 

FB page: Veronika Kovarova Sebekoučink

Článek je dovoleno šířit pouze s uvedeným autorským zdrojem a přiloženými odkazy.