Home

   “Žij svůj život s radostí.” 

Veronika Kovarova_Zensky leadership

Vítám Vás a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se psané tvorbě, životnímu a motivačnímu koučinku a mentorinku. Podporuji ženy na cestě seberealizace, a to v kontextu dlouhodobě udržitelné spokojenosti v životě s ohledem na nejvyšší hodnotové rámce. Co na své práci miluji? Být svědkem momentů, kdy se klientkám zlepšuje kvalita života díky vnitřní transformaci. Tehdy vnímám obrovský smysl.

Ve své praxi velmi efektivně zhodnocuji 13 let v nadnárodních korporacích, odkud jsem odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Díky těmto zkušenostem dostávám možnost lépe pochopit niterné procesy žen, na které je vyvíjen tlak spojený s vysokou zodpovědností plynoucí z pracovního nasazení.

Koučinku se věnuji od roku 2014, kdy jsem se rozhodla ke změně pracovního uplatnění. I za tuto zkušenost jsem nesmírně vděčná, neboť mi dává další možný rámec, jak podpořit ostatní k uskutečnění změny.

Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije, je cestou hledání a nacházení. 

Veronika

www.veronika.vision

Studium a certifikace 

Vysokoškolské vzdělání Právní specializace ve veřejné správě s rozšířením o studium sociálních studií, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování).

***

FB stránka Veronika Kovarova Sebekoučink slouží jako motivace a inspirace pro všechny, kteří hledají hlubší smysl života. 

Životní nadhled

Kdybych měla knihu uvést jednou větou, bylo by to: Jak si plnit sny. 

Kniha je unikátní svojí celistvostí, a to díky prakticky uchopitelnému poznání, aktivaci potenciálu a zpestření o příběhy ze života. Otevírá brány k porozumění tomu, co je v životě skutečně smysluplné. Provází čtenáře k nalezení odpovědí na věčné otázky PROČ? a JAK?

Motivace pro ženy

Roční MOTIVAČNÍ podpora na cestě za splněným snem. Rok je udáván obecně jako období stabilizace.  Jedná se o období postupné proměny vnitřního (mentálního a emocionálního) systému, aby mohlo dojít krok po kroku k aktivaci změny ve fyzickém pojetí. Jednoduše řečeno, aby došlo k naplnění vědomě stanovené vize.

Blog

Učte se být šťastní právě teď | Když si uvědomíte, jak mocná je síla myšlenky, přestanete …

Tajemství šťastných žen | Šťastné ženy mají plno věcí společných, je to vysoká míra spokojenosti …

Klíčový posun ve vztazích Někdy je celkem zajímavé pozorovat, jak dva zdánlivě odlišní lidé …