Home

   “Žij svůj život s radostí.” 

Veronika Kovarova_Zensky leadership

Vítám Vás a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se psané tvorbě a motivačnímu koučinku. Podporuji ostatní na cestě k nalezení smysluplnosti a naplnění v životě; autenticity bytí. Co na své práci miluji? Být svědkem momentů, kdy se druhým zlepšuje kvalita života díky vnitřní transformaci

Svou přidanou hodnotu vnímám v rozvoji osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Před několika lety jsem učinila životní změnu, která mi naprosto změnila nejen pohled na svůj život, ale i na život obecně. 

Vím, jaké to je, když srdce volá a mysl se zdráhá. Věřte, že nalézt odvahu dokáže každý! Věřím v to a ze zkušenosti mohu potvrdit, že strach je pouze ochránce, který nás ve skutečnosti přivádí k objevení obrovské odvahy.

Síla transformačního procesu je výsledkem upřímného hledání a naprosté odevzdání se novému směru je nezbytnou součástí. Postupem času se dostáváme do stavu uvědomělého bytí, získáváme potřebnou stabilitu a vnitřní klid díky osobní přeměně, tzn. – aktivaci osobního potenciálu a vědomému převzetí plné zodpovědnosti za kvalitu našeho života. 

Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije, je cestou hledání a nacházení. 

Veronika

www.veronika.vision

Studium a certifikace 

Vysokoškolské vzdělání Právní specializace ve veřejné správě s rozšířením o studium sociálních studií, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování).

FB stránka Veronika Kovarova Sebekoučink slouží jako motivace a inspirace pro všechny, kteří hledají hlubší smysl života. 

Životní nadhled

Kdybych měla knihu uvést jednou větou, bylo by to: JAK SI PLNIT SNY.

Kniha Životní nadhled otevírá brány k porozumění tomu, co je v našem životě skutečně smysluplné. Provází čtenáře k nalezení odpovědí na věčné otázky PROČ? a JAK? Kniha je unikátní svojí celistvostí, a to díky prakticky uchopitelnému poznání, aktivaci potenciálu a zpestření o příběhy ze života.

Víkendové pobyty pro ženy

Sejdeme se v pohoří Bílých Karpat, v oblasti, kde kvetou divoké orchideje a žily žítkovské bohyně.

Síla je v radosti - celý víkend se ponese v duchu a záměru síly v radostiTermín: 12.-14.4.2019

Síla Ženy v partnerství - celý víkend se ponese na téma partnerství, a to s přesahem léčení minulých zklamání. Termín: 26.-28.5.2019