Home

   “Žij svůj život s radostí.” 

Veronika Kovarova_Zensky leadership

Vítám Vás a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se psané tvorbě a motivačnímu koučinku. Svou přidanou hodnotu vnímám v rozvoji osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Před několika lety jsem učinila životní změnu, která mi naprosto změnila nejen pohled na svůj života, ale na život obecně. Po 13ti letech jsem opustila zázemí korporátního světa a vydala se cestou svého srdce. Což mi dává možnost podporovat a motivovat ostatní, jak si jít za svými sny. Vím, jaké to je, když srdce volá a mysl se zdráhá. Věřte, že nalézt odvahu dokáže každý! Věřím v to a ze zkušenosti mohu potvrdit, že strach je pouze ochránce, jenž nás ve skutečnosti přivádí k objevení obrovské odvahy.

Má podpora směřuje pro ty z nás, kteří hledají hlubší smysl svého života. Konkrétní téma není důležité, co je důležité, aby výsledné řešení vycházelo skutečně z hluboké podstaty nás samotných. Po čem skutečně toužíme, nikoliv to, co si myslíme, že bychom měli udělat. Co je vymyšleno na základě logické úvahy, že je to to nejlepší, nemá trvalé hodnoty. To je z velké části fakt, který dříve nebo později vede lidi k zamyšlení, co je v životě skutečně smysluplné.

Síla transformačního procesu je výsledkem upřímného hledání a naprosté odevzdání se novému směru je nezbytnou součástí. Postupem času se dostáváme do stavu uvědomělého bytí, získáváme potřebnou stabilitu a vnitřní klid díky vnitřní přeměně a vědomému převzetí plné zodpovědnosti za kvalitu našeho života. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět ke smysluplnému a naplňujícímu obrazu života. Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije, je cestou hledání a nacházení.  Jak uchopit téma osobní vize se dočtete zde.

Veronika

Studium a certifikace – vysokoškolské vzdělání Právní specializace ve veřejné správě s rozšířením o modul humanitních studií, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování). FB stránka Veronika Kovarova Sebekoučink slouží jako motivace a inspirace pro všechny, kteří hledají hlubší smysl života.

Kniha

ŽIVOTNÍ NADHLED

Cesta ke smysluplnému a vědomému životu

ANOTACE: Životní nadhled je schopnost vnímat životní okolnosti s odstupem. Umět se povznést nad vlastními problémy. Ze subjektivního pohledu nad složitými situacemi, které nás během života potkávají a nejsou zjevně provázeny klidem a pohodou.

Ve složitějších fázích života jsme vedeni do hlubin našeho světa emocí, skrytých tužeb a k pramenu vnitřní moudrosti. Pátráme po řešení a hledáme odpovědi na věčné otázky PROČ a JAK.

Osobní vize

Vyjasněním si osobní vize dochází k eliminaci vnitřních konfliktních situací spojených s těžkými pocity rozhodování. Postupně mizí pocity zmatku a nejistoty, zda je náš život smysluplný a zda jdeme správnou cestou. 

Osobní vize je spojená především s našimi nejvyššími hodnotami, které jsou naším hnacím motorem, naší motivací a smyslem, proč bychom měli dělat to, co dělat chceme. Abychom plně pochopili, co to je, vyžaduje se po nás upřímného přiznání, co toužíme žít. Co to je, co v nás zažehne plamen vášně? Naprosto se odpoutat od logiky mysli, co si myslíme, že bychom měli dělat. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět k pocitu vnitřního naplnění.

Workshopy

Sebehodnota Ženy29.9.2018 (Praha)

1denní prožitkový workshop zaměřený na zvýšení ženské sebehodnoty

Partnerská vize – 20.10.2018 (Praha)

1denní prožitkový workshop zaměřený na ukotvení hodnot v partnerství

Jak se motivovat – 3.11.2018 (Praha)

1denní prožitkový workshop zaměřený na zvýšení vnitřní motivace (sebemotivace)

Jak si nastavit osobní vizi – 1.12.2018 (Praha)

1denní prožitkový workshop zaměřený na definici osobní vize