Ženský autentický leadership

V komplexním měřítku je vize podpory zaměřena se na hlubší smysl leadershipu a autentickou sílu vedení.

V hledáčku pozornosti v rámci individuálního setkání jsou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné leadership strategie. 

Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobou perspektivou. V praxi se skvěle osvědčuje jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí. 

Psychologie jednotlivých kroků a ukotvení smysluplnosti a přínosu je pevným výchozím bodem, jak zacílit a následně uvolnit vnitřní potenciál k realizaci a postupné udržitelnosti osobní vize. V průběhu programu se zaměříme na hlubší poznání osobních emočně-sociálních vzorců, které ovlivňují pracovní ambice, výkon a úspěch.

Má podpora směřuje všem ženám:

  • které cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením,
  • které se chtějí posunout dále a zhodnotit efektivně své know-how v pracovním uplatnění či podnikání,
  • které uvažují o nové pracovní etapě, změně profese,
  • které touží najít ten „svůj“ správný směr,
  • které mají potíže skloubit pracovní a soukromý život (work-life balance),
  • které se ocitly na životní křižovatce a potřebují podporu.