Koučink pro ženy

Veronika Kovarova_Zivotni koucink

Ženský leadership

4denní individuální program

Vize tohoto programu je zaměřena se na hlubší smysl leadershipu, na autentickou sílu vedení a inspirace.

V hledáčku pozornosti budou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné strategie. Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobou perspektivou. V praxi se skvěle osvědčuje jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí. Psychologie jednotlivých kroků a ukotvení smysluplnosti a přínosu je pevným výchozím bodem, jak zacílit a následně uvolnit vnitřní potenciál k realizaci a postupné udržitelnosti osobní vize. V průběhu programu se zaměříme na hlubší poznání osobních emočně-sociálních vzorců, které ovlivňují pracovní ambice, výkon a úspěch.

 “Dobrý leader je spojen se svou duší … . Stát se leaderem je nejzásadnější volbou, jakou člověk může učinit – je to rozhodnutí vystoupit ze tmy na světlo. ” Deepak Chopra

Cílová skupina:

Určeno všem ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které:

 • cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením
 • se chtějí posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání
 • uvažují o nové pracovní etapě, změně profese
 • touží najít ten „svůj“ správný směr (vedení)
 • jednoduše si chtějí rozšířit obzory

Přínos programu:

Leadership je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón.

Postupem času se situace vyvinula tak, že i v oborech, kde dříve vedení drželi pevně ve svých rukách muži, září ženy a samozřejmě naopak. Co se nezměnilo a zůstává zapsané v rozsahu pozornosti, je soukromý život, rodinný život, fyzická a psychická kondice jako hodnoty mimo pracovní rámec. Skloubit pracovní ambice se spokojeným soukromým životem je umění, udržet si stabilní progresivní křivku úspěchu a neohrozit tím tak plnohodnotný soukromý život, je otázkou priorit a zdravých vnitřních přesvědčení, což vnáší smysluplnost do všeho, pro co se rozhodneme. A o to právě jde v tomto programu.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender.

Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera. Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž a rovněž i “intuitivně” reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě. Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu může dojít.

Ženský leadership_Veronika Kovářová

Co dělá ženský leadership výjimečným a jak té výjimečnosti dosáhnout v praxi? Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně “konkurenční” (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou “sdílení”. Neuvěřitelnou výhodou ženy je její tvořivost, pokud je vědomě použita k nastolení rovnováhy mezi pracující a soukromou složkou, dochází k propojení její magnetické a dynamické stránky ve všech podobách “JÁ”. Spojením se s vlastním zdrojem isnpirace, s autenticitou vnitřního leadera, nalézáme dar tvořit, motivovat a inspirovat. 

Účastí získáte objektivní pohled na leadership a doporučení, jak si nastavit osobní vizi tak, abyste se potkávaly s každodenním úspěchem a sebevědomou spokojeností.

Pokud v hloubi duše toužíte dosáhnout tohoto stavu bytí, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si termín realizace. 

Obsahová náplň:

1. den:

 • Spirálová dynamika leadershipu
 • Psychodynamika leadershipu
 • Osobní vize leadershipu
 • Autentičnost ledershipu 

Modul je věnován dynamice, stylu vedení a poznání, že bez leaderů typu “Uvědomte si to už konečně” by nebylo leaderů “Věřím, že to zvládneme”. Dále se budeme věnovat technikám směřujícím k nastavení a posílení osobní vize, rozklíčování talentů a předpokladů vedoucích k plánování a implementaci zvolené leadership strategie.

2. den:

 • Vývoj vize ve smyslu A/A
 • Role leadera
 • Vedení, delegování, koučování
 • Týmový duch

V tomto modulu půjdeme do hlouby skrytých pastí v souvislosti s vývojem osobní vize. Jaké principy a přístupy jsou v souladu s posláním leadera v rámci týmu, a jak vše aplikovat, přizpůsobit a zhodnotit v praxi. Inspirace týmu, týmová kooperace a zhmotnění vhledů.

3. den:

 • Vědomá komunikace
 • Kreativita a motivace
 • Transformace stresu
 • Krizové momenty leadera

Třetí modul je velmi motivující a cílí obzvláště na momenty, v kterých je každá rada drahá. Aktivující přesně ty vlastní vnitřní zdroje, které jsou stěžejní v období, které vyžaduje silnou sebereflexi a čerpání z vnitřních zdrojů. Zaměříme se na konfliktní sugesce, verbální i neverbální symptomy, které brání plynulému procesu v rámci seberealizace.

 4. den:

 • Proces určování interních a externích hranic
 • Přepis limitujících přesvědčení
 • Výhody a výzvy ženy leadera
 • Work-life balance ženy

Poslední modul je završením celého programu v podobě pevného ukotvení vlastní pozice v autentické podobě a přepisu vlastních limitujících přesvědčení bránících kontinuálnímu progresu. Získáte poznání, jak proměnit vše, čím je Vaše osobnost výjimečná, v benefit. Dovolím si tvrdit, že můžete opustit tendenci “neustále pracovat”. 

Organizační detaily a cenové podmínky:

Program je rozdělen do 4 modulů, které jsou vzájemně propojené. Z celostního pohledu implementace získaného poznání v praxi doporučuji absolvovat jako celek. Záleží na Vašem rozhodnutí, zda budete absolvovat celý program či pouze vybrané modely, vždy záleží na tom, co momentálně vnímáte pro sebe jako nejlepší přínos.

Cena zahrnuje tištěné manuály, drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne.

Cena za 4 dny: 40 000 Kč

Cena za 1 den: 12 000 Kč

Rezervace na e-mailu: veronika@veronika.vision 

Místo: Praha

Termíny: dle dohody s klientkou (zaměstnavatelem)

Časový plán: 10,00 -  17,00 hodin každý den

Pokud by Vás cokoli zajímalo, jsem k dispozici na uvedených kontaktech

Těším se na spolupráci.

Veronika