Síla ženského leadershipu v autentickém pojetí

Sdílejte příspěvek

Leadership je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón.

Postupem času se situace vyvinula tak, že i v oborech, kde dříve vedení drželi pevně ve svých rukách muži, září ženy a samozřejmě naopak. Co se nezměnilo a zůstává zapsané v rozsahu pozornosti, je soukromý život, rodinný život, fyzická a psychická kondice jako hodnoty mimo pracovní rámec. Skloubit pracovní ambice se spokojeným soukromým životem je umění, udržet si stabilní progresivní křivku úspěchu a neohrozit tím tak plnohodnotný soukromý život, je otázkou priorit a zdravých vnitřních přesvědčení, což vnáší smysluplnost do všeho, pro co se rozhodneme. A o to se jedná, pokud mluvíme o leadershipu v autentickém pojetí, a je jedno, zda jej budeme genderově selektovat.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu Leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender. Čím je pracovní tempo a náplň složitější; vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera. Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž a rovněž i „intuitivně“ reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě.

Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu by mohlo dojít.

Co dělá ženský leadership výjimečným a jak té výjimečnosti dosáhnout v praxi?

Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně „konkurenční“ (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou „sdílení“. Přesně v tomto bodě tkví výhoda ženy leadera, jejíž primární a autentická esence není soutěživá, nýbrž slučující. V případě, že je uchopena plně autenticky, mění se vize a strategie vedení. Směr a realizace každého kroku v rámci manažerských kompetencí vycházejí z „nesoutěživé“ perspektivy, čímž dochází ke změně nejen v rámci týmové dynamiky, ale i k progresivnějšímu vývoji organizační vize. Přesah autentického vedení je daleko vyšší, než by se na první dojem mohlo zdát.

Neuvěřitelnou výhodou ženy je její tvořivost, pokud je vědomě použita k nastolení rovnováhy mezi pracující a soukromou složkou, dochází k propojení její magnetické a dynamické stránky ve všech aspektech sebepojetí. Spojením se se zdrojem inspirace, s autenticitou vnitřního leadera, ženy nalézají spojení s vlastním darem tvořit, motivovat a inspirovat.

Veronika

Mohlo by vás zajímat

Články

12 znaků sebelásky

Sebeláska má nejvyšší frekvenci, která přitahuje vše, po čem toužíme.  1. Pokud cítíš, že je něco špatně, nedělej to. Jsou to pocity, které ti dají jasně

Články

Miluji svůj život

Všechno začíná a končí tebou.Všechno, co se děje, se děje,a na tobě záleží,jak zareaguješ.  Jak je možné, že umíš tak krásně malovat? Miluji malování. Jak

Přejít nahoru