Osobní vize

OSOBNÍ VIZE

Vyjasněním si osobní vize dochází k eliminaci vnitřních konfliktních situací spojených s těžkými pocity rozhodování. Postupně mizí pocity zmatku a nejistoty, zda je náš život smysluplný a zda jdeme správnou cestou. Osobní vize je spojená především s našimi nejvyššími hodnotami, které jsou naším hnacím motorem, naší motivací a smyslem, proč bychom měli dělat to, co dělat chceme. Abychom plně pochopili, co to je, vyžaduje se po nás upřímného přiznání, co toužíme žít. Co to je, co v nás zažehne plamen vášně. Naprosto se odpoutat od logiky mysli, co si myslíme, že bychom měli dělat. Mysl (ego) stanovuje podmínky na základě společenské struktury a nápodoby, co se podařilo jiným, čím se zabývali jiní nebo co vedlo k životnímu progresu u ostatních. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět k pocitu vnitřního naplnění. Druhou mincí úspěchu u ostatních bývá to, že nejsme schopni vidět ve skutečném světle pravou podstatu, neboť svou pozornost soustředíme na již zrealizované procesy (konkrétní výsledky), které i u druhých mají odlišné kroky, prožitky a celkový vývoj.

Nastavení osobní vize není otázkou pár dnů, ve své podstatě je to součástí procesu vnitřní proměny (transformace), přepsat stará neužitečná přesvědčení a programy, které byly příčinou stagnace v životě. Jsou to historicky vložené programy, které jsme vstřebávali od našeho dětství. Ve většině případů se stává, že lidé mají jasno v tom, co chtějí. Na druhou stranu se ptám, zda to, co chtějí, je skutečně to, co chtějí žít například dalších 10, 20, 30 atd. let? Pak přichází okamžik zasnění (uvědomění) a začne pracovat vizualizace (kreativita) mysli a srdce se rozbuší nad představou, jak by mohl život vypadat, kdyby ….

Obrovským paradoxem je, že lidé se bojí změny, ale na druhou stranu po změně touží. Zaběhnutá rutina a stereotyp je tak hustě známý, že není možnost dalšího pohybu. Jak odlehčit všední hustotě dnů? ZMĚNOU! A jsme u toho, změna je totiž jediná konstanta, která je v životě jistá. Každé ráno se budíme zralejší, každým okamžikem se mění naše buněčná soustava.

Fáze změny_Veronika Kovarova

Což znamená, že všichni jsme schopni učinit změny v životě a je jedno, v jakém rozměru nebo směru, pokud si udržíme jasný záměr, je čistě na nás, jaké nové energetické kódy zapíšeme do každé obnovené buňky našeho těla. Dobrá zpráva je, že lidé se skutečně mohou změnit na velmi hluboké úrovni! Kouzlo je v tom, že se musí chtít sami změnit. Intervence a ataky na změnu od druhých jsou kontraproduktivní. Často se jedná o zrcadlení, které požadovaný stav změny odráží zpět k vysílajícímu. Pak už záleží, na jaké úrovni uvědomění se každý zúčastněný nachází.

Co je hlavním činitelem setrvávat v zajetých kolejích, jsou naše strachy, převzaté zkušenosti od druhých (často pouze zprostředkované vyprávění), předešlá domnělá selhání, která se týkala naprosto jiné situace, protože jakoukoli změnu děláme, děláme vždy poprvé.

Není výjimkou, že lidé se trápí nad nespokojeností z vlastního života, ale současně svou životní vizi žijí. Jsou na správných místech, mají skvělé pracovní podmínky, partnera a rodinu, ale neumí si užívat života v celé jeho kráse. Neumí se radovat, “cosi” uvnitř jim v tom brání. V těchto případech je to o osobním nastavení, které když se změní (velice stručně řečeno), úlevu pocítí nejen daný člověk na osobní rovině, ale i ti, jež jsou v jeho bezprostřední blízkosti. Takový lavinový efekt štěstí.

Proces změny_Veronika Kovarova

V opačném případě jsou ti, jež žijí naprosto odlišně, než chtějí žít. Dogmatická struktura jejich životů je drží v poutech, jedou na autopilotní režim. Vnitřní frustraci nad neuspokojivým životem promítají do pracovního prostředí (workoholismus), partnerských vztahů (promiskuita), extrémnosti v zálibách (adrenalin) a dalších závislostí zapříčiněných situací. Žijou, a přitom tajně sní o jiném životě.

V okamžiku, kdy je osobní vize procítěna ze srdeční úrovně (srdeční inteligence), vzrůstá naše fyzická, psychická a mentální síla (odolnost). Jsme ochotnější ke změně, protože cítíme hlubší smysl, určitý přesah, který pramení z uvědomění, že život může být úplný a naplněný. Zjistíme, že veškerou zodpovědnost máme ve svých rukách, že nikdo jiný není zodpovědný za životní útrapy a pády někoho druhého.

Naše sebevědomí a sebehodnota se začínají zdravě ukotvovat díky vnitřní přeměně a nově vytvořených přesvědčení, která vychází z naší skutečné podstaty a vnitřní svobody. Přijde pochopení a tendence k odpuštění, a to nejen ostatním, ale především sobě. Vyjasněním si osobní vize dochází k postupnému vnitřnímu léčení minulých zklamání, která se velkou měrou podílela na zvyšování našeho strachu podniknout cokoliv nového (jiného), co by mohlo vést ke zlepšení kvality života. Prázdná místa uvnitř našeho nitra se začínají postupně vyplňovat naplňováním svého poslání a eliminuje se potřeba naplňovat zvenčí. Což je ta nejzdravější a nejpřirozenější cesta, jak se časem vyvázat z karmických situací a vztahů, kde chybí svobodná možnost volby.

Změna_vnitřní dialog_Veronika Kovarova

Pevně ukotvené uvědomění si osobní “životní” vize probouzí naši důvěru ve vlastní rozhodnutí a motivaci, snáze se necháváme inspirovat, stáváme se kreativními, vědomě tak začínáme utvářet takové podmínky, které jsou v souladu s našimi nejhlubšími touhami a životními hodnotami.

Naše srdce překládá všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy do vlastní řeči kódované řeči kmitání a vln, a tu pak vysílá. Elektrická síla srdečního signálu je až 60× silnější než elektrický signál mozku a magnetické pole srdce dokonce 5000× silnější než pole mozku. Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem. To je odůvodnění, proč se cítíme mnohonásobně lépe s někým, kdo žije v míru sám se sebou, je vyrovnaný a současně cítíme, že jeho klid prostupuje i nás. 

Léčivý proces vnitřní transformace přináší hlubokou úlevu, jasnost v životě, pochopení, a především vnitřní klid. V průběhu sebepoznání se napojujeme na vlastní nekonečné zdroje inspirace, díky kterým s lehkostí a hravostí sobě vlastní prožíváme život v celé jeho kráse. Dostáváme se do stavu sebepřijetí, neboť víme, že vlastního stínu se nezbavíme, naopak poznáme, že se ho už dále nemusíme bát. Tehdy dospíváme do stavu vnitřní harmonie, cítíme se celistvými a s plnou zodpovědností se oddáváme bytí s vědomím toho, že každá zkušenost nás vede do našeho středu, k sobě, odkud vychází přirozený proces sebenaplnění.

Video: Intuice srdce – srdeční koherence