Osobní vize

OSOBNÍ VIZE

Vyjasněním si osobní vize dochází k eliminaci vnitřních konfliktních situací spojených s těžkými pocity rozhodování. Postupně mizí pocity zmatku a nejistoty, zda je náš život smysluplný a zda jdeme správnou cestou. Osobní vize je spojená především s našimi nejvyššími hodnotami, které jsou naším hnacím motorem, naší motivací a smyslem, proč bychom měli dělat to, co dělat chceme.

Fáze změny_Veronika KovarovaNastavení osobní vize není otázkou pár dnů, ve své podstatě je to součástí procesu vnitřní proměny (transformace), přepsat stará neužitečná přesvědčení a programy, které byly příčinou stagnace v životě. Jsou to historicky vložené programy, které jsme vstřebávali od našeho dětství.

Touha po ZMĚNĚ

Obrovským paradoxem je, že lidé se bojí změny, ale na druhou stranu po změně touží. Zaběhnutá rutina a stereotyp je tak hustě známý, že není možnost dalšího pohybu. Jak odlehčit všední hustotě dnů? ZMĚNOU! A jsme u toho, změna je totiž jediná konstanta, která je v životě jistá. Každé ráno se budíme zralejší, každým okamžikem se mění naše buněčná soustava.

Což znamená, že všichni jsme schopni učinit změny v životě a je jedno, v jakém rozměru nebo směru, pokud si udržíme jasný záměr, je čistě na nás, jaké nové energetické kódy zapíšeme do každé obnovené buňky našeho těla. Dobrá zpráva je, že lidé se skutečně mohou změnit na velmi hluboké úrovni!

Příčina rutiny

Hlavní příčinou, proč setrváváme v zajetých kolejích, jsou naše strachy, převzaté zkušenosti od druhých (často pouze zprostředkované vyprávění), předešlá domnělá selhání, která se týkala naprosto jiné situace, protože jakoukoli změnu děláme, děláme vždy poprvé.

V okamžiku, kdy je osobní vize procítěna ze srdeční úrovně (srdeční inteligence), vzrůstá naše fyzická, psychická a mentální síla (odolnost)

Sebevědomý vizionář

Naše sebevědomí a sebehodnota se začínají zdravě ukotvovat díky vnitřní přeměně a nově vytvořených přesvědčení, která vychází z naší skutečné podstaty a vnitřní svobodyPřijde pochopení a tendence k odpuštění, a to nejen ostatním, ale především sobě. Vyjasněním si osobní vize dochází k postupnému vnitřnímu léčení minulých zklamání, která se velkou měrou podílela na zvyšování našeho strachu podniknout cokoliv nového (jiného), co by mohlo vést ke zlepšení kvality života.

Proces změny_Veronika Kovarova

Biochemie srdeční inteligence

Naše srdce překládá všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy do vlastní řeči kódované řeči kmitání a vln, a tu pak vysílá. Elektrická síla srdečního signálu je až 60× silnější než elektrický signál mozku a magnetické pole srdce dokonce 5000× silnější než pole mozku.

Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem. To je odůvodnění, proč se cítíme mnohonásobně lépe s někým, kdo žije v míru sám se sebou, je vyrovnaný a současně cítíme, že jeho klid prostupuje i nás.

Video: Intuice srdce – srdeční koherence