Sdílejte příspěvek

„Byla nezastavitelná, ne proto, že by neměla obavy nebo pochybnosti, ale proto, že se přes ně dokázala přenést.“ – Beau Taplin

Když potřebujete udělat krok vpřed na nové území, budete mít strach.

Když boříte stará paradigmata novou energií, budete se bát.

Když se stěhujete ze svých komfortních zón, obvyklých nebo návykových vzorců, budete se bát.

Když se chystáte udělat něco, co demonstruje Vaši vnitřní léčivou sílu, budete se bát.

Když léčíte staré trauma a emocionální bolest, budete se bát.

Když Vás duše vede k expandování, zažijete strach a pochybnosti. Být vyděšená je často znamením toho, že rostete. Znamená to, že se vymykáte ze vzorců, kvůli kterým si ve svém životě hrajete na malé. Neexistuje žádná síla používat „Bojím se“ jako výmluvu nebo důvod, proč nejít tam, kam musí Vaše vědomí jít, aby se mohlo povznést.

Caroline Myss (pozn. americká autorka, která píše a přednáší na téma lidského vědomí, spirituality a mystiky) říká, že při rozhodování je obvykle moudré poslouchat toho, kdo vyvolává největší strach. Je to proto, že volba, která vyvolává nejvíce strachu, je ta, která představuje největší úroveň růstu.

V této oblasti musíme být nároční. Naše staré a zažité omezující vzorce mohou být velmi chytré, když nás nutí myslet si, že následujeme hlas srdce tím, že se vydáváme cestou, která je vlastně jen opětovným projevem našeho nejpohodlnějšího, návykového a nevědomě poškozujícího chování.

Někdy se dá snadno říct, obzvlášť když se chceme naladit na náš intuitivní hlas, že následujeme hlas srdce – když se vlastně řídíme duchovně nejlínější a nejméně psychologicky-konfrontační cestou.

Následovat hlas srdce a duše neznamená reagovat na každé vnitřní nutkání, které Vám Vaše psychika dává. Umět následovat hlas srdce a duše je disciplína, chce to trpělivost, odvahu a vytrvalost kráčet cestou autentického růstu. Pokud to myslíte vážně s tím, že chcete dospět do pravosti, uvědomte si, že cesta Vašeho srdce je taková, která vyvolá strach a pochybnosti. Je to proto, že cesta k duchovní integritě je ta, která vyžaduje, abyste čelila hlubokým obavám a dokázala se přes ně přenést. Jedině tak dochází ke skutečnému vnitřnímu růstu.

John Gray, magisterský učitel o vztazích a osobním rozvoji (autor Muži jsou z Marsu) říká: „Musíme být opatrní, abychom neospravedlňovali vlastní neurózu ve jménu autenticity.“ Mluví o tom, že někdy, když chceme mít pocit, že následujeme hlas srdce, dochází k omylu, a prostě následujeme každý impuls bez omezení.

Např. když člověk, který příliš pije, následuje každý impuls, závislost převezme otěže a zničí jej. Když je tento člověk připraven čelit svému strachu, vyrovnat se s potlačovanou emocionální bolestí a jít cestou směrem k léčení, bude se muset naučit nesledovat každou touhu pít. Tato cesta k pocitu bezpečí, zotavení a pozitivnímu postoji k životu zahrnuje vycházení z komfortní zóny. Bude se muset rozhodovat a řídit se vedením, které mu není příjemné. Určitě bude mít dny, ve kterých by bylo mnohem jednodušší se vzdát a dát si drink, aby otupil bolest, strach a pochybnosti.

Nejvyšší vedení vyvolá strach a často se bude zdát jako nejděsivější variantou, protože právě ta iniciuje nejhlubší a nejtrvalejší transformaci.

Jak říkají Myss a Gray, být autentický vyžaduje hlubokou konfrontaci s tím, co ego považuje za nejděsivější. Např. pro člověka, který celý život skákal ze vztahu do vztahu plných dramat, je obzvlášť děsivé zůstat sám. V tomto případě může mít tento člověk pocit, když potká dalšího potenciálního partnera, že vlastně následuje hlas srdce tím, že by chtěl skočit do dalšího vztahu, neboť cítí adrenalin intimity. Ve skutečnosti je veden k tomu, aby následoval vnitřní vedení, které mu říká: „Víš, vlastně by Ti prospělo být pár let sám.“

Je fajn mít nával náklonnosti, sexuálního vzrušení či slyšet jiného člověka, který říká: „Miluji tě.“ Toto si mohou lidé plést s tím, že následují hlas srdce. V tomto okamžiku hlas autenticity opravdu vyžaduje náročné a odvážné naslouchání. Pro tohoto člověka může být mnohem děsivější, když naslouchá vedení, které mu říká: „Buď chvíli sám, pracuj na sobě a řekni ne. Očisti se od emocionálně vyvolávané adrenalinové touhy skočit do dalšího vztahu. Tentokrát do toho nechoď.“

Myšlenka být sám může vyvolat obrovské a neopodstatněné obavy a pochybnosti. Může to být až děsivé jít touto cestou. Strach je talisman, zvon, univerzální uznání, že vstupujeme do obrovských úrovní vnitřní proměny a radikálního osobního růstu. Pokud nikdy necítíme strach, uvízneme, protože chodíme kolem a kolem v nekonečných kruzích se starými negativními vzorci, které nám řídí život.

Výše uvedené příklady můžete nahradit jakoukoli jinou variantou, kterou si vyberete. Např. přepsat nutkání říkat „Ano“ na každý podnět či požadavek od ostatních, protože se nedokážete zavázat svým vlastním potřebám ze strachu, že zklamete ostatní.

Když začnete naslouchat skutečnému vedení, které skutečně pramení ze srdce a touhy Vaší duše po vzestupu vědomí, budete vždy zavedeni do situací, které vyvolávají strach.

Skoro pokaždé, když něco napíšu na svoji stránku, mám strach to zveřejnit. Když se řídím svým skutečným vedením, jsem vedena vždy k volbě, která vyvolává strach. Pokud se chystám udělat něco mocného, co nakonec udělá trvalý rozdíl v životech jiných lidí, obvykle cítím strach a pochybnosti.

Nenechte se odradit od rozhodnutí, o kterém víte, že Vás tlačí k rozpuštění Vašeho strachu. To je duchovní růst. Následovat hlas srdce je prohlášením, které lze mylně používat a často i špatně vykládat. Následovat hlas srdce není výmluvou, jak zakrýt líné, negativní nebo návykové cykly a vzorce.

Následovat hlas srdce je mantra, která, pokud je správně použita, Vás neustále povede.

Abyste se stali nezastavitelnými, musíte uznat, že strachu je třeba čelit, vstoupit do něj a prodýchat jej. To je celé. Pocit strachu je znamením, že se chystáte překročit významný práh do duchovní a osobní moci, kdy budete mít pozitivní vliv i na ostatní.

Pokud se bojíte udělat to, co víte, že musíte udělat, pokračujte v chůzi do plamenů strachu a budete zasvěceni do nezměrné duchovní moci.

Pak opravdu začnete létat. Pak se opravdu stanete NEZASTAVITELNÝMI.

Autor článku: Sophie Bashford – americká autorka a ambasadorka božského ženství

Překlad článku: Veronika Kovářová – autorka a mentorka pro ženy

Mohlo by vás zajímat

Články

12 znaků sebelásky

Sebeláska má nejvyšší frekvenci, která přitahuje vše, po čem toužíme.  1. Pokud cítíš, že je něco špatně, nedělej to. Jsou to pocity, které ti dají jasně

Články

Miluji svůj život

Všechno začíná a končí tebou.Všechno, co se děje, se děje,a na tobě záleží,jak zareaguješ.  Jak je možné, že umíš tak krásně malovat? Miluji malování. Jak

Přejít nahoru