Autentická síla ženy

Žijeme v uspěchané době, kdy jsme vystaveny situacím v podobě úspěšnosti, ale současně citlivosti a lidskosti. V posledních letech je zvýrazněna pozornost na autenticitu, ovšem na druhou stranu se po nás chce výkon; něco ukázat světu. Neustálý tlak na dokonalost nás žene vpřed, aniž bychom si uvědomovaly, mluvím za nás ženy, že hlavním přínosem je především sledovat samu sebe, kam to „vlastně“ jdeme a proč? Co mi to dává? V konečném důsledku i za kým jdeme …

Kým jste na své cestě? Jsem to VY nebo NĚKDO, kdo vyhovuje ostatním? 

Co ženy žene nemilosrdnou rychlostí vřed, je silně aktivované mužství. Mužský princip, který přebíjí a tlačí do pozadí ženský princip, který je výrazem trpělivosti, sdílení, tvořivosti a péče. Mužský princip zastupuje řád, logiku, strategii, akci a soutěživost. Dvě vnitřní síly – mužská a ženská, které mají každá svůj vlastní prostor a vliv na naše mentální nastavení, emoce, a následně i kvalitu bytí.

Vidím kolem sebe ženy, které nevědomě přebírají mužské role, ať už v zaměstnání, v partnerství, v rodině, v konečném měřítku se tato bojovná asertivita promítá v celkovém postoji v životě. Snaží se dokázat světu svoji nezávislost, v nezdravém pojetí samostatnost a touží mít vše pod kontrolou. Chtějí vítězit za každou cenu, jejich pravda je pravda s velkým P, a nic to nezmění. Tyto ženy si nedovolí jakkoliv polevit, nedovolí nikomu, byť jen na okamžik, aby rozpoznal bolavá, a tím tak zranitelná místa, která záměrně ukryly dost hluboko, aby byla světu skryta.Často tyto ženy žijí samy, nebo v symbiotickém partnerském vztahu. Ale o vztazích někdy jindy, ono v tomto ohledu je více příčin …

Před časem jsem mluvila s jednou výjimečnou ženou – silnou, stabilní v pracovní oblasti, samostatnou, zajištěnou …

Mluvily jsme o mužích, o jejich přítomnosti po boku žen a o jistotách v partnerství. O tom, co si ženy nevědomě zakazují a současně hluboce touží mít. Je to pocit bezpečí, pocit sdílení a nepopsatelný pocit vědomí ochrany v podobě mužovy přítomnosti. Vnímat vedle sebe muže, kterému se žena beze studu schoulí na hruď, nechá se hýčkat a chránit. Muže dostatečně silného na to, aby dokázal pochopit sílu ženy a současně dokázal miloval i její zranitelnost. Co se pak stalo?

Tato žena se zasnila, výrazně se zjemnily rysy v jejím obličeji, její krásné oči zahalil slzavý výraz a já vnímala nádhernou křehkost této ženy. Změna ve výrazu a celkovém vyzařování byla výrazná, zranitelná poddajnost se snoubila s vnitřní silou. Touha duše této ženy po bezpečné náruči muže byla upřímná, zbavena kontroly, připravena se konečně odevzdat …

Tento zážitek byl velmi silný, ostatně jako všechny momenty, když cítím, že polevují ledové kry v srdeční oblasti a silný mužský princip žen dovoluje vstoupit muži do jejich života.

Každá žena ve skrytu duše touží po bezpečné náruči muže. V tomto ohledu záleží na tom, jak dalece každá jednotlivá žena dovolí projevit svou slabost tím, aby se odevzdala muži. V tomto pojetí je slabost zranitelností, citlivostí; je to autentická podoba „vnitřní ženy“, která se navenek chová tak, jak se cítí uvnitř. Pokud je žena zraněná, těžko dovolí muži, aby ji chránil a současně aby cítila, že jí nebere sílu; aby muž nevyvolával pocit dluhu. S tímto nastavením, často nevědomým, bude žena muži zrcadlit jeho zraněné mužství. Takto nelze nalézt klid a bezpečný přístav ve vztahu.

Stejně tak jako my ženy uzdravujeme své nitro, vnitřní ženu, tak i muži jsou na cestě k zocelení se ve své autentické mužské síle skrze zrcadlení nevyléčených bolestí, zklamání či traumat na úrovni mužského princpiu. Muž, který bojuje s projevem své citlivosti, stydí se za svou romantickou duši, dělá mu problémy přiznat si svou srdečnost, vyjádřit své pocity, jen těžko a se sebezapřením bude oporou ženě, která má své ženství na podobné úrovni jako jeho zraněné mužství. Z tohoto vztahu budou oba dva časem bolestně unaveni. Žena nedostane to, po čem touží, a muž to jednoduše nedá, a dříve nebo později se může stát, že časem jeden odejde.

Dostaneme-li do rovnováhy naši vnitřní ženskou a mužskou polaritu, stáváme se celistvé a stabilní.

Jakmile budeme věnovat pozornost vyléčení našeho posvátného ženství, které je archetypálně pečující a přijímající, poznáme, že už není třeba se strachovat a skrývat svoji jemnost, citlivost a zranitelnost, neboť se staneme stabilní a jisté bez výkyvů „hysterie“. Ženy získají přístup k silnému zdroji energie, a pak dochází k naprosto přirozenému uchopení autentické síly osobnosti. Ženy, které mají dominantnější spíše mužský princip; ženy předurčeny k vedení a jednoduše k prožitku života skrze sílu vnitřního leadera, tak dokážou plout životem s vyšší dávkou lehkosti. Ženy, které mají dominantnější spíše ženský princip, ženy předurčeny k harmonizaci a péči, se tak stávají více stabilní i rozhodné.

Na vyšší úrovni se tyto polarity spojují a žena dosahuje celistvosti, řekněme i určité formy zralosti, kdy si je vědoma sebe sama, své síly, svého ženství, ale i mužské asertivní části. Taková žena probouzí léčivý proces nejen u ostatních žen formou pochopení a podpory, ale i u svého muže. Oba dva poté naleznou odvahu projevit se ve své zranitelnost, a to beze strachu a výčitek, čímž se prohlubuje důvěra mezi partnery a síla partnerství jako celku. Archetypální mužská síla nabývá s intenzitou archetypální ženské síly. Oba partneři nalézají vzájemný pocit bezpečí domova v harmonii polarit. 

Každá vyléčená žena ze svých vnitřních zranění spouští léčivý proces u ostatních žen.

Veronika

Zaujal Vás článek? Budu ráda, když mi o tom dáte vědět likem, sdílením nebo třeba komentářem, co Vás zaujalo nejvíce?

***

ŽENA VE SVÉ SÍLE je víkendový pobyt, v průběhu kterého provádím ženy k objevení a uchopení autentické vnitřní síly.