3 hlavní neodolatelné rysy Kleopatry

Sdílejte příspěvek

3 hlavní neodolatelné rysy Kleopatry. Máte je?

Marilyn Monroe…

Audrey Hepburn…

Rita Hayworth…

Tyto ženy jsou známé po několik desetiletí pro svou magnetickou auru a nebezpečně krásný vzhled. Jediná zmínka o těchto ženách vás přiměje se zamyslet nad rysy jako je prvotřídnost, sofistikovanost a samozřejmě nepopsatelná krása. Ale je tu i jiné jméno, které stojí za to zpětně zapátrat v čase. Otočme se v čase o tisíce let zpět a dopátráme se konkrétní dámy, která ztělesňuje vlastnosti jako laskavost, ženskost a neodolatelné kouzlo. Nabízí se dokonce říci, že nasadila laťku, která ji činí stále tak nádhernou. Ve skutečnosti byla tak neodolatelnou, že silní muži byli ochotní jít doslova do boje, aby jí mohli vložit klíče od jejich království do jejích rukou, aby se mohli těšit z její společnosti.

Touto osobou není nikdo jiný než Kleopatra.

Pouze ona měla tu sílu svést muže, jako byli Julius Caesar a Marc Anthony. I když tito muži měli velký vliv na veřejnost (nebo na bojišti), prokazovali úctu svým předkům a dokázali zastrašit své protivníky, přesto nedokázali odolat ženským zbraním Kleopatry.

Velmi dlouho nikdo nevěděl, jak vlastně vypadala. Existovaly pouze dohady o jejích vlastnostech, které pak dále formovaly směr dějin. Její skutečný vzhled byl záhadou, dokud archeologové neudělali úžasný objev poprsí s jejím vytesaným jménem, který odhalil, že Kleopatra nebyla zcela bezchybným ztělesněním dokonalé Bohyně. Za tím vším humbukem, který jí obklopuje, Kleopatra přesto ale nevypadala jako vystrašená celebrita nebo nemožně vypadající hvězda. Ve skutečnosti je to poměrně jasné.

Tak jak to dělala? Jestliže to nebyla její krása, tak co ji tak odlišovalo? Jak tato průměrně vypadající žena vyřadila konkurenci a otočila pozornost nejmocnějších mužů světa na svou stranu? Bylo to nějaké dávné egyptské kouzlo? Omamné látky, síla mysli, kontrola nebo všechno dohromady? Vůbec ne. Tajemství neodolatelného šarmu Kleopatry souviselo s určitými vlastnostmi její osobnosti, kvůli kterým jí muži doslova padali k nohám.

Byla to její autenticky zabarvená osobnost, která jí udělala legendou, kterou dodnes představuje.

Konkrétně měla 3 rysy, díky kterým zaujala všechny muže, které chtěla:

  1. Kleopatřin rys: Byla si vědoma své přitažlivosti

Zamyslete se, kdy jste se naposledy zamilovaly, kdy vás oslovil nějaký muž. Splňoval ty nejtajnější kvality muže, kterého byste chtěla mít po svém boku? Pravděpodobně ne, protože ne každá z nás tomuto faktu vědomě věnuje svou pozornost. Když jste ho poprvé viděla, vaše podvědomí vám vyslalo signál, že je přitažlivý. To nemá nic společného s logikou – prostě to tak bylo … a tady je konec příběhu.

Jak tedy zaujmout muže, abyste u něj vzbudila pozornost a jeho touhu? Dobře, přistoupíme k rysu číslo jedna, a tím je HODNOTA.

Získat si pozornost muže, který vás zajímá, se vztahuje k tomuto postoji, který bere většina žen jako za samozřejmost. Co je tím myšleno? Když znáte svou hodnotu a oplýváte tímto rysem, lidé okolo vás zažijí něco, co jim bude chybět, když nejsou s vámi. To byl právě ten důvod, proč shledávali muži Kleopatřinu přítomnost tak žádoucí. Oni vnímali její hodnotu a chtěli jí být neustále nablízku.

Chcete-li si vybudovat takovou hodnotu, nejdříve ze všeho musíte kultivovat svůj životní styl, a to všemi směry. Není to o změně pouze jednoho aspektu vašeho života, ale na všech úrovních. Toto zahrnuje vaší práci, záliby, vášně. To samé se týká vztahů, které máte se svou rodinou, přáteli a kolegy. Všechny tyto směry vytváří atraktivitu vašeho životního stylu, takže je moudré pečovat o každou část.

Zprvu se může zdát, že to nemá přímý vliv na zájem mužů. Nicméně vše zmíněné přidává na vášnivé, autentické a magneticky působící osobnosti, kterou muži touží mít v Ženě. Co stojí za zmínění je, že právě tyto charakteristiky jsou pro muže velmi jasným signálem, který vnímají jako:

„Wau, ta je ale zajímavá. Tu bych chtěl mít po svém boku. Jak si ji získat?“ Zní to možná až přehnaně, nemyslíte? Ale to je přesně to, co si muži podvědomě myslí, když potkají takovou ženu. Jak bylo zmíněno, logika a racionální vysvětlení jdou stranou v případě seznamování a přitažlivosti.

  1. Kleopatřina vlastnost: Sebevědomí

Ano, to známe „BÝT SEBEVĚDOMÁ“, to je snad ta nejvíce historicky otřepaná rada, při které se nám zvedají oči v sloup …. to už dávno víme. Ale pojďme si říci více o této velmi důležité ingredienci v souvislosti s naší přitažlivostí. Ten hlavní přínos sebevědomí je v tom, že nás zbavuje strachu z mužské přítomnosti. Možná si můžete říkat, že nemáte obavy z mužů, ale není to myšleno z pohledu fyzického nebo bezprostředního strachu. Skutečná podstata je ukrytá v tom, že většina žen se obává nepřijetí od mužů. Ženy cítí obavy hluboko uvnitř svého nitra, že nejsou dost dobré, aby s nimi muži sdíleli jejich čas a věnovali jim jejich pozornost. Toto je prvotní ohnisko, kde vzniká problém, když přijde řeč na to, jak ženy vnímají svou přitažlivost.

Pokud cítíte, že na nějaké úrovni sebe sama si potřebujete dokazovat svou hodnotu mužům, pak si ji paradoxně podkopáváte.

Zde je několik příkladů, kterých se ženy mylně dopouští, aby vytvořily dobrý dojem:

  • Snažit se mu zalíbit, aby s vámi zůstal …
  • Vždy se mu snažit vyhovět na úkor vlastního času, pohody a životní rovnováhy. Být až příliš úslužná.
  • Měnit své názory nebo cokoliv ve vztahu s vaší osobností jenom proto, abyste ho potěšila, a přitom to není v souladu s vašimi vlastními hodnotami a principy bytí.

Sebevědomí je skutečně o tom cítit se bezpečně ve své autenticitě bez potřeby manipulovat a hrát hry s muži jenom proto, abychom si je udržely. Vězte, že jste celistvá a dokonalá přesně taková, jaká jste i bez něj.

Být ve vztahu není o zaplnění prázdného místa ve vašem životě. Snahou o vytvoření si nezávislého a okouzlujícího životního stylu je nejlepší cesta, jak vyplnit tato prázdná místa bez toho, aniž bychom potřebovaly někoho druhého.

Zeptejte se samy sebe: „Co bych dělala, kdybych měla být navždy single?“

Ohh, ano, pravda, je to dost přitažené za vlasy a extrémně nepravděpodobné. Ale když přijmete tento postoj, budete překvapeny, jak právě tato nezávislost je pro muže přitažlivá.

Zdravé a stabilní partnerství je postaveno na postoji obou partnerů, který říká: „Můj život je úžasný právě Teď. A ty jsi prostě skvělý/skvělá přesně takový/taková, jaký/jaká jsi. Díky, že jsi v mém životě.“

Ženy zastávající opačný názor často zoufale muže nahání, čímž odpuzují zájem mužů, protože oni vycítí jejich zoufalou touhu potřeby a emocionální nejistoty. Kleopatra vyzařovala výše zmíněné sebevědomé vibrace, díky kterým muži cítili nutkání vydobýt si pozici „Muže“ v jejím životě. (Ano, banální si představit, že muži velikosti jako byl Caesar a Marc Anthony byli omámeni kouzlem jediné ženy.)

A to nás vede k dalšímu rysu:

  1. Kleopatřin rys: Být ŽENOU 

Pravděpodobně si myslíte: „Cože? Samozřejmě, že jsem žena. Co tím myslíš?“ Může se to zdát, že to postrádá hlubší smysl, že? To hlavní, co byste měla udělat, je uvědomit si ženské kvality, díky kterým k vám muži budou sami přicházet. Ale pojďme si to rozebrat …. Nabízí se jedno tvrzení: Jak vnímáte svoji ženskost, tak ji vnímají i muži.

I když se vám to nezdá jako nejpravděpodobnější vysvětlení, které čtete, přesto vydržte a čtěte dále s otevřenou myslí.

Co se týče přitažlivosti, existuje důvod, který vysvětluje vzájemnou přitažlivost mezi muži a ženami. Muži jsou biologicky nastaveni hledat JIN (ženskou sílu) k jejich JANG (mužské síle). On chce něco, co nemá, což je naše něžnost, smyslnost a ženskost.

To neznamená, že byste neměla být sama sebou, že byste neměla být silná, cílevědomá nebo se obávat odhalit mu nějakou část svého pravého Já. Muži tyto vlastnosti milují. Není na tom nic špatného být ŽENOU. Mnoho žen cítí, že jako ženy nejsou dost dobré, že jsou něčím méně, proto se snaží vyrovnávat mužům. Muži se cítí potěšení a plně akceptovaní, když dostanou příležitost vnímat naši něžnost a zranitelnost.

Jeden příklad, možná banální, ale plně výstižný. Vyslaný signál v potřebě přemístit televizor, kdy je zapotřebí mužské síly, kdy muž ukáže svou zdatnost nebo čistě jednoduše zabije pavouka, kterého se bojíme. Když jim dáme šanci, aby nám dokázali jejich mužnost v každodenním životě, pak nám jsou schopni snést modré z nebe.

Mužům koluje v krvi nás ochraňovat. Oni to neřeknou, ale milují ten pocit, když pro nás mohou udělat tato drobná gesta. Nikdy si nebudou stěžovat na to, aby nám mohli dokázat jejich mužnost. Buďte si jistá, že si můžete pro sebe dovolit tento komfort. A jestliže to mužům dovolíte, oni vám to vrátí. Uvidí ve vás ženu, pro kterou mohou bojovat.

Teď víte, jakými rysy oplývala Kleopatra, rysy, které vás mohou posunout tím správným směrem. Když začnete pracovat na těchto kvalitách, poznáte tajemství Kleopatry … Ale co kdybyste se dostala ještě na vyšší úroveň? Jak byste si představovala umožnit ještě více zářit svým šarmem a magnetickou silou?

To, co dělalo Kleopatru tak přitažlivou pro muže toho času, byla její schopnost vypnout u mužů jejich vlastní sebe-kontrolu. Ona dokázala, aby jí i ten nejtvrdší a urputně bojující „kluk“ otevřel své srdce. Dělala to bez jakékoli manipulující hry nebo neupřímného chování. Byla plně autentická a zůstávala tak věrná zcela sama sobě, kým byla. A muži ji za to milovali.

Dobrou zprávou je, že si toto tajemství nevzala s sebou a zanechala zde odkaz. Dodnes jsou ženy, které znají její tajemství a žijí (s) tímto čarovným magnetismem, aby tak splynuly s mužem svých snů.

 

Mohlo by vás zajímat

Články

12 znaků sebelásky

Sebeláska má nejvyšší frekvenci, která přitahuje vše, po čem toužíme.  1. Pokud cítíš, že je něco špatně, nedělej to. Jsou to pocity, které ti dají jasně

Články

Miluji svůj život

Všechno začíná a končí tebou.Všechno, co se děje, se děje,a na tobě záleží,jak zareaguješ.  Jak je možné, že umíš tak krásně malovat? Miluji malování. Jak

Přejít nahoru