Ženy s aktivním Mužským principem

Ženy s aktivním Mužským principem

Ženy s aktivním mužským principem se vyznačují vysokou cílevědomostí, silnou potřebou seberealizace, výkonností a touhou po uznání. Ano, můžete si říci, že je to normální a běžné. Nezbývá mi než souhlasit. Je obdivuhodné, když je žena úspěšná a jde si za svými sny.

Řekněme, že z racionálního pohledu se jedná o charakteristiky typu vysoké sebevědomí, ctižádost, odvaha, ostré lokty a potřeba vyhrávat. Můžeme vzít v potaz i vnitřní vzorce myšlení, mezi které se řadí nutkání být stále ve střehu a připravena, protože bez tvrdé práce není odměna. A takové ženy tu odměnu chtějí, za každou cenu, za každé situace, proto na sebe vyvíjejí takový tlak, aby neusnuly na vavřínech.

Co se děje v nitru ženy, když zastává takový postoj, aby dosáhla životního naplnění? Co se skutečně děje pod povrchem racionálního postoje být dobrá? Být nejlepší?

Když bych se měla vrátit zpět k úvodním slovům, které vystihují vysoce asertivní jednání ženy, popis zcela vykresluje mužské kvality, mužský přístup, který plně koresponduje s vnitřní mužskou částí, kterou v sobě mají muži, ale i ženy. Podnikavé ženy mají aktivního „muže“ uvnitř sebe, to ona část je vede k tomu, aby volily takové strategie, které jim zajistí úspěch na pracovním poli. Často tento koncepční způsob aplikují i v soukromém a partnerském stylu života.

Pojďme se vrátit k vnitřnímu světu ženy, co se odehrává na podvědomé úrovni, a jak ji to ovlivňuje, ať už chce, nebo nechce.

Žena je stvořena, aby tvořila. Tvořivost je její silnou stránkou, kterou je schopna uchopit tak, aby se skutečně děly velké věci. Z čehož vychází prvotní impuls, který jí vede cestou, aby uspěla. Ona intuitivně vycítí možnosti a šance, plně si vědoma svého vlivu a přínosu. Překážky bere jako výzvy, které je ve svém naladění a postoji plně připravena zvládnout. Dost často se děje, že tento vnitřní program si nese s sebou z dětství, z rodiny, kdy jeden z rodičů byl cílevědomý (nebo oba) a ona tak převzala tento vzorec chování v rámci dosahování svých cílů.

Dokázat světu, že na to má. Dokázat svému okolí, že na to má. Dokázat sama sobě, že na to má. Asi by stačilo, komu by měla dokázat, že na to má. A tady narážíme na první linii nenápadně vznikajícího vnitřního konfliktu, který tkví v tom něco neustále někomu a sobě dokazovat. Časem se tvořivost stane věcí logickou. Logika je spojená s levou mozkovou hemisférou, je to síla myšlení, mužský princip, na kterém se žena stane být závislá. Je to přesně ten hnací motor, který jí sune dál a dál, být stále lepší a lepší. Cítíte tu soutěživost? Urputnou touhu zvítězit za každou cenu. Hlavně nepolevit a být stále připravena podávat vysoké výkony. Být dobrá, ale za jakou cenu?

Soutěživost a vražedná touha po boji vyvstává především mezi muži. To oni jsou archetypální bojovníci. Muži prahnou po boji, aby byli vítězové. Oni si potřebují dokazovat svou mužnost a bít se přitom do prsou, jak jsou dobří. Když už se zmiňuji o archetypálním principu mužů, uveďme si archetypální sílu ženy, která tkví ve sdílení, tvořivosti, intuici, plynulosti, a především v emotivním zabarvení. Ženský princip sídlí v pravé mozkové hemisféře, je to kreativní schopnost ženy, která vnáší do světa naději a zrod nových událostí.

Ženy silně ukotvené v mužském principu jsou schopné mnohdy skutečně konkurovat mužům ve své neochvějné odvaze a bojovnosti. Stávají se z nich bojovnice v sukních, až později přijdou na to, že mají plnou skříň kalhot a botník s mnoha páry mokasín s tkaničkami i bez. Mnoho žen se snaží vyrovnat mužům. Velmi spolehlivě je s tímto názorem a postojem spojena emancipace žen dokázat mužům, že nejsou něco méně jako ženy. Vlastními „motivačními“ způsoby se ženou na bitevní pole, aby bránily svá práva být na výsluní stejně jako mužská část populace. Silný konkurenční boj může začít. Ve vzduchu se vznáší výzva, která stojí za to, aby byly zbraně nabity a mohlo se uspět.

V obecném měřítku je celkem typické, že takové ženy jsou velmi nezávislé. Často slyšíte, že to musely zvládnout samy, že jim nikdo nepomohl, že si to zaslouží a nikoho nepotřebují. Derou se životem s tím dojmem, co si neudělají, to nemají. Na co si nevydělají, to si nekoupí. Ohromují své okolí svou samostatností a vysokými ambicemi zvládat to, co jiní ne. Společným jmenovatelem je vysoká míra pracovního zatížení, mnohdy i několik pracovních úvazků, díky kterým se cítí ve své kůži, i když unavené a časem totálně uhnané. Mohou být obdivované a úctyhodně pochválené.

Vládne světem názor, že ženy by měly stát u plotny, rodit děti a pečovat o domácnost. Dost častým jevem je, že se tak děje. Ano, proč ne. Ženy naopak se silně rozvinutým ženským principem se cítí naplněné, když se starají o svou rodinu, partnera, děti, domácnost. Vyrazí si na nákupy a kávičku, těší se na nejnovější zprávy a sdílí své radosti a strasti v ženském kruhu. Do práce chodí, protože se to očekává, že by měly nebo to jednoduše ekonomická stránka vyžaduje. Nemají ambice a často jejich kariérní žebříček končí, když se narodí děti a do práce si chodí „odpočinout“. Jak velký rozdíl v přístupu, nemyslíte? Diametrálně odlišný postoj. V čem je nejčastější rozdíl, tak v pravdivém ukotvení ženského a mužského principu ženy. Není výjimkou, že tyto ženy zažívají vyšší dávku vnitřního klidu, protože v tom mají jasno. Mužský princip je vyvážen částečným pracovním úvazkem, aktivnější ženský princip zažívá euforii po návratu z práce v rodinném kruhu. Nemají tendence si dokazovat svou potřebnost, protože jí skutečně žijí. Ať už je toto poznání ukotveno na vědomé či podvědomé úrovni, nejdůležitější ze všeho je spokojenost a vnitřní naplnění ženy, pak je schopna zažehnout rodinný krb láskou a teplem domova, kde bude šťastná nejen ona, ale i všichni ostatní.

Tak v čem je rozdíl? Teď si dokážu živě představit ženy, které toto čtou a kroutí nesouhlasně hlavou při myšlence nakupování s růžovými taškami a tlachání nad kávičkou. Pro některé je toto jejich svět, pro jiné zase ztráta času. Slyším poznámky: „Tak to se mám vzdát kariéry a začít vařit a uklízet??“

Ne, to není zapotřebí. Na jednu stranu, kde by byly ty společnosti, kdyby nebylo žen, které do pracovního prostředí vnáší lehkost bytí, částečnou dávku vzrušení –  buďme k sobě upřímné – uvolněnost a eleganci obchodního ducha. Toho všeho lze dosáhnout, pokud se ženy vzdají neustálé touhy dokazovat svou cenu v pomyslném mužském přestrojení. Nikdo neříká, že by se měly vzdát svých ambic a zcela zahořknout na svou touhu být úspěšná. V žádném případě. Klíčovým krokem je najít vnitřní rovnováhu. Přestat devalvovat vnitřní ženu, která je ve většině případech zraněná, cítí se ublížená, a proto je pro ženy snadnější vystupovat s tou drsnější tváří a velice snadno konkurovat mužům. Takové ženy nechtějí, aby okolní svět poznal jejich bolesti, to proto se ženou bezhlavě do pracovního procesu, který tak dobře znají a cítí se bezpečně ve své autonomní pozici nezávislé, nejlepší a nejsilnější ve svých taktických krocích. Svým způsobem volí strategii podobnou mužům. Logické, viďte?

Taková žena symbolizuje patronku, u které dost často ostatní hledají útočiště pochopení, vyzpovídání se a současně podpory. Odráží takový dojem, že všechno zvládá s jistotou sobě vlastní, že všechno unese a nikoho nepotřebuje. Se vším si dokáže poradit, všechno vyřeší a má vždy dost sil na rozdávání. Ono to tak je, takové ženy mají skutečně sílu, jsou odolné, dost často finančně zajištěné, schopné postarat se a zastat ženskou i mužskou roli v rámci rodiny. Ovšem jak dalece je tento přístup užitečný v rámci životní harmonie pro všechny zúčastněné? Z krátkodobého hlediska je tato cesta někdy nezbytná v rámci životních etap, ale z dlouhodobého hlediska je tato cesta proti ženské přirozenosti. 

Najít tu správnou rovnováhu, vnitřní klid a pocit celkového vnitřního naplnění je v harmonizaci a transformace vnitřních programů všechno dokázat sama. Plně se spojit se svou ženskou přidanou hodnotou a nechat mužům jejich boje, tlak, konkurenční postoj, neboť ženský princip je více intuitivní, který nestaví základy vizionářské strategie na boji. Žena dokáže mnohem více, když se spojí se svým nekonečný zdrojem inspirace. Vědoma si své autenticity v ženském principu a podpory mužského principu a procítit tuto mocnou alchymii vnitřního světa.

Veronika

***

Veronika Kovářová – autorka, koučka a motivační mentorka - www.veronika.visionFB page: Veronika Kovarova SebekoučinkČlánek je dovoleno šířit pouze s uvedeným autorským zdrojem a přiloženými odkazy.

Veronika-Kovarova_Sebetransformacni-program-pro-zeny