Ženy s aktivním mužským principem

Sdílejte příspěvek

Ženy s aktivním mužským principem se vyznačují vysokou cílevědomostí, silnou potřebou seberealizace, výkonností a touhou po uznání. Ano, můžete si říci, že je to normální a běžné. Nezbývá mi než souhlasit. Je obdivuhodné, když je žena úspěšná a jde si za svými sny.

Řekněme, že z racionálního pohledu se jedná o charakteristiky typu vysoké sebevědomí, ctižádost, odvaha, ostré lokty a potřeba vyhrávat. Můžeme vzít v potaz i vnitřní vzorce myšlení, mezi které se řadí nutkání být stále ve střehu a připravena, protože bez tvrdé práce není odměna. A takové ženy tu odměnu chtějí za každou cenu, za každé situace, proto na sebe vyvíjejí takový tlak, aby neusnuly na vavřínech.

Co se děje v nitru ženy, když zastává takový postoj, aby dosáhla životního naplnění? Co se skutečně děje pod povrchem racionálního postoje být dobrá? Být nejlepší?

Když bych se měla vrátit zpět k úvodním slovům, které vystihují vysoce asertivní jednání ženy, popis zcela vykresluje mužské kvality, mužský přístup, který plně koresponduje s vnitřní mužskou částí, kterou v sobě mají muži, ale i ženy. Podnikavé ženy mají aktivního „muže“ uvnitř sebe, to ona část je vede k tomu, aby volily takové strategie, které jim zajistí úspěch na pracovním poli. Často tento koncepční způsob aplikují i v soukromém a partnerském stylu života.

Pojďme se vrátit k vnitřnímu světu ženy, co se odehrává na podvědomé úrovni, a jak ji to ovlivňuje, ať už chce, nebo nechce.

Žena je stvořena, aby tvořila. Tvořivost je její silnou stránkou, kterou je schopna uchopit tak, aby se skutečně děly velké věci. Z čehož vychází prvotní impuls, který jí vede cestou, aby uspěla. Ona intuitivně vycítí možnosti a šance, je si plně vědoma svého vlivu a přínosu. Překážky bere jako výzvy, které je plně připravena zvládnout díky svému naladění a postoji. Dost často se děje, že tento vnitřní program si nese s sebou z dětství, z rodinného systému, kdy jeden z rodičů byl cílevědomý (nebo oba), a ona tak převzala tento vzorec chování v rámci dosahování svých cílů.

Dokázat světu, že na to má. Dokázat svému okolí, že na to má. Dokázat sama sobě, že na to má. Asi by stačilo ve výčtu možností, komu by měla dokazovat, že na to má. A tady narážíme na první linii nenápadně vznikajícího vnitřního konfliktu: Něco neustále někomu a sobě dokazovat. Časem se tvořivost stane věcí logickou. Logika je spojená s levou mozkovou hemisférou, je to způsob smýšlení nad danou vizí, mužský princip, na kterém se žena stane být závislá. Logika věci se stává jejím hnacím motorem, který jí sune dál a dál, a to být stále lepší a lepší. Cítíte tu soutěživost? Urputnou touhu zvítězit za každou cenu?! Hlavně nepolevit a být stále připravena podávat vysoké výkony. Být dobrá, ale za jakou cenu?

Soutěživost a vražedná touha po boji vyvstává především mezi muži. To oni jsou archetypální bojovníci. Muži prahnou po boji, aby byli vítězové. Oni si potřebují dokazovat svou mužnost a bít se přitom do prsou, jak jsou dobří. Když už se zmiňuji o archetypálním principu mužů, uveďme si archetypální sílu ženy, která tkví ve sdílení, tvořivosti, intuici, plynulosti, a především v emotivním zabarvení. Ženský princip sídlí v pravé mozkové hemisféře, je to kreativní schopnost ženy, která vnáší do světa naději a zrod nových událostí.

Ženy silně ukotvené v mužském principu jsou schopné mnohdy skutečně konkurovat mužům ve své neochvějné odvaze a bojovnosti. Stávají se z nich bojovnice v sukních, až později přijdou na to, že mají plnou skříň kalhot a botník s mnoha páry mokasín s tkaničkami i bez. Mnoho žen se snaží vyrovnat mužům. Velmi spolehlivě je s tímto názorem a postojem spojena emancipace žen dokázat mužům jejich rovnocennost. Vlastními „motivačními“ způsoby se ženou na bitevní pole, aby bránily svá práva být na výsluní stejně jako mužská část populace. Silný konkurenční boj může začít. Ve vzduchu se vznáší výzva, která stojí za to, aby byly zbraně nabity a mohlo se uspět. Ženy proti mužům. Ale proč? Otázkou je, co by bylo místo boje? Jak silnější by byla případná změna postoje?

V obecném měřítku je celkem typické, že takové ženy jsou velmi nezávislé. Často slyšíte, že to musely zvládnout samy, že jim nikdo nepomohl, že si to zaslouží a nikoho nepotřebují. Derou se životem s tím dojmem, co si neudělají, to nemají. Na co si nevydělají, to si nekoupí. Ohromují své okolí svou samostatností a vysokými ambicemi zvládat to, co jiní ne. Společným jmenovatelem je vysoká míra pracovního zatížení, mnohdy i několik pracovních úvazků, díky kterým se cítí ve své kůži, i když unavené a časem totálně uhnané. Mohou být obdivované a úctyhodně pochválené.

Vládne světem retro názor, že ženy by měly stát u plotny, rodit děti a pečovat o domácnost. Dost častým jevem je, že se tak děje. Ano, proč ne. Ženy naopak se silně rozvinutým ženským principem se cítí naplněné, když se starají o svou rodinu, partnera, děti a domácnost. Vyrazí si na nákupy a kávičku, těší se na nejnovější zprávy a sdílí své radosti a strasti v ženském kruhu. Do práce chodí, protože se to očekává, že by měly nebo to jednoduše ekonomická stránka rodiny vyžaduje. Nemají ambice a často jejich kariérní žebříček končí, když se narodí děti a do práce si chodí „odpočinout“. Jak velký rozdíl v přístupu, nemyslíte? Jedná se o diametrálně odlišný postoj. V čem je nejčastější rozdíl, tak v pravdivém ukotvení ženského a mužského principu ženy. Není výjimkou, že tyto ženy zažívají vyšší dávku vnitřního klidu, protože v tom jednoduše mají jasno. Mužský princip je vyvážen částečným pracovním úvazkem, aktivnější ženský princip zažívá euforii po návratu z práce v rodinném kruhu. Nemají tendence si dokazovat svou potřebnost, protože jí skutečně žijí. Ať už je toto poznání ukotveno na vědomé či podvědomé úrovni, nejdůležitější ze všeho je spokojenost a vnitřní naplnění ženy, která je pak schopna zažehnout rodinný krb láskou a teplem domova, kde bude šťastná nejen ona, ale i všichni ostatní.

Tak v čem je rozdíl? Teď si dokážu živě představit některé ženy,  jak kroutí nesouhlasně hlavou při myšlence nakupování s růžovými taškami a tlachání nad kávičkou. Pro některé je toto jejich svět, pro jiné zase ztráta času. Slyším poznámky: „Tak to se mám vzdát kariéry a začít vařit a uklízet??“

Ne, to není zapotřebí. Na jednu stranu, kde by byly ty společnosti, kdyby nebylo žen, které do pracovního prostředí vnáší lehkost bytí, částečnou dávku vzrušení –  buďme k sobě upřímné – uvolněnost a eleganci obchodního ducha. Toho všeho lze dosáhnout, pokud se ženy vzdají neustálé touhy dokazovat svou cenu v pomyslném mužském přestrojení. Nikdo neříká, že by se měly vzdát svých ambic a zcela zahořknout na svou touhu být úspěšná. To v žádném případě, milé dámy!

Klíčovým krokem je najít vnitřní rovnováhu. Přestat devalvovat vnitřní ženu, která je ve většině případech zraněná, cítí se ublížená, a proto je pro ženy snadnější vystupovat s tou drsnější tváří a velice snadno konkurovat mužům.

Takové ženy nechtějí, aby okolní svět poznal jejich bolesti, to proto se ženou bezhlavě do pracovního procesu, který tak dobře znají a cítí se bezpečně ve své autonomní pozici nezávislé, nejlepší a nejsilnější ve svých taktických krocích. Svým způsobem volí strategii podobnou mužům. Logické, viďte?

Taková žena dost často symbolizuje patronku, u které ostatní hledají útočiště pochopení, vyzpovídání se a současně podpory. Odráží takový dojem, že všechno zvládá s jistotou sobě vlastní, že všechno unese a nikoho nepotřebuje. Se vším si dokáže poradit, všechno vyřeší a má vždy dost sil na rozdávání. Ono to tak je, takové ženy mají skutečně sílu, jsou odolné, dost často finančně zajištěné, schopné postarat se a zastat ženskou i mužskou roli v rámci rodiny. Ovšem jak dalece je tento přístup užitečný v rámci životní harmonie pro všechny zúčastněné? Z krátkodobého hlediska je tato cesta někdy nezbytná v rámci životních etap, ale z dlouhodobého hlediska je tato cesta proti ženské přirozenosti. 

Najít tu správnou rovnováhu, vnitřní klid a pocit celkového vnitřního naplnění je v harmonizaci a transformaci mentálních programů všechno dokázat sama. Plně se spojit se svou ženskou přidanou hodnotou a nechat mužům jejich boje, tlak a konkurenční postoj, neboť ženský princip je více intuitivní, který nestaví základy vizionářské strategie na boji. Žena dokáže mnohem více, když se spojí se svým nekonečný zdrojem inspirace. Postupně si začít být vědoma své autenticity v ženském principu, zdravě uchopit podporu mužského principu a procítit tuto mocnou alchymii vnitřního světa.

Veronika

Mohlo by vás zajímat

Články

12 znaků sebelásky

Sebeláska má nejvyšší frekvenci, která přitahuje vše, po čem toužíme.  1. Pokud cítíš, že je něco špatně, nedělej to. Jsou to pocity, které ti dají jasně

Články

Miluji svůj život

Všechno začíná a končí tebou.Všechno, co se děje, se děje,a na tobě záleží,jak zareaguješ.  Jak je možné, že umíš tak krásně malovat? Miluji malování. Jak

Přejít nahoru