Sdílejte příspěvek

Šťastná žena vyzařuje lásku a vyrovnanost; vědomí vlastní hodnoty se této ženě odráží v očích i gestech. Takovou ženu poznáte, tu nepřehlédnete. Ona zná svoji hodnotu, aniž by ji potřebovala od druhých potvrzovat, ale přesto tuto formu pozornosti s radostí a pokorou ocení … prostým děkuji, hřejivým pohledem, letmým úsměvem; okázalost je v tomto případě vzdálená jako samotný Měsíc. 

Šťastné ženy mají mnoho věcí společných. Je to vysoká míra spokojenosti sama se sebou bez jakýchkoli vnějších, respektive společenských měřítek – jak by měly vypadat, jaké jsou trendy v životních hodnotách, co je dané i přípustné jako pracovní a osobní úspěch atd. 

Tyto ženy v sobě objevily dávné tajemství tvořivosti a vnitřní síly, neboť to, co má žena dáno do vínku, je péče, něha, dar tvořivé a plodné síly, schopnost hlubokých intuitivních vhledů a léčivého přesahu vnitřní moudrosti, což bylo po staletí ctěno jako posvátná ženská síla a smyslnost. Tento fakt se nemění vlivem doby, co se mění, je uchopitelnost těchto poznatků v aktuální době – tzv. adaptabilita ženy v moderním světě. 

Úspěšná žena = Šťastná žena … bez dalších ale

Máte pocit, že se chcete více napojit na své ženství? Toužíte v sobě prohloubit a podpořit ženský princip nebo naopak ten mužský? Chtěla byste se umět více prosadit? Toužíte po úspěšné seberealizaci v profesním životě? Přejete si nalézt rovnováhu mezi kariérou a soukromým životem? Víte, že Vás čeká změna a chybí Vám odvaha? Ocitla jste se ve fázi hledání smysluplnosti svého života? Pokud jste si více než jednou odpověděla ano, jste na správném místě. Mohl by se Vám líbit Transformační program pro ženy.

Ženy jsou mnohdy vystaveny náročným situacím, kdy musí zvládat více rolí najednou. Práce, rodina, partnerství, a k tomu ještě domácnost. Mnohdy je pro ženu silně vyčerpávající nalézt rovnováhu, aby byly uspokojeny všechny zmíněné oblasti. Některé ženy tuto rovnováhu žijí, některé ženy dokonce tvrdí, že to není možné. V průběhu čtení zjistíte, v čem je zásadní rozdíl, co tyto jednotlivé ženy dělají jinak. Pokud jste ženou, která si hýčká svoji rovnováhu, následující řádky Vás zahřejí pocitem vděčnosti za to, jak bravurně si generujete svoji životní energii a možná Vás zavedou k momentům Vašeho mladšího Já, které zahalíte láskou z nynějšího poznání.

Hodně žen, bohužel, v kolotoči povinností zapomíná na to nejdůležitější … na sebe samotnou.

Vnímám ženy ve svém okolí, které se honí v práci, aby pak ještě zvládly domácnost, vyzvednout děti ze školy, odvézt je na kroužky, rychle něco uvařit, a pak padnou večer znavené totálně bez energie. Další ženy tráví hodiny přesčasů v práci, víkendy na homeoffice jenom proto, aby vyhověly požadavkům šéfa a aby zapadaly do zajetých kolejí očekávání zaměstnavatele nebo vybojovaly svoje místo na poli podnikání. De-facto ze strachu, aby nepřišly o práci, klienty, projekty, si ukrajují ze svého soukromého života ve prospěch práci.

Kde je čas pro odpočinek, koníčky, partnera, rodinu, přátele atd. Ano, tento scénář je možná přehnaný, i když …? Kolik z vás se v tom našlo?

Každá máme vlastní zdroje, ze kterých čerpáme životní energii, abychom byly výkonné, a přitom se cítily dobře. Fikce nebo fakt? Měly bychom pamatovat na zákon rovnováhy, který říká, že tam, kde se bere, se musí i dávat. Umět zpracovávat a předcházet (podvědomému) stresu, který nás nutí být stále ve střehu a v nekonečném myšlenkovém sledu událostí. Znáte to, když se přistihnete, že před spaním jste myšlenkami u tématu, které spánek rozhodně nepřivodí … mysl se točí kolem práce, povinností, toho, na co jste zapomněla a kolotoč myšlenek se točí a točí. Stop. Zastavte se v tento moment; vědomě zastavte kolotoč zvaný „Pocit nedokonalosti“, kdy se soustředíte na to, co jste nezvládla. Naopak pojďme nyní k příjemnějším myšlenkám. Směřujte svůj ke světlu a pochvalte se za to, co se Vám povedlo. Doporučuji tuto magii mysli provádět zejména před spaním.

Dovol si být nedokonalá ve své dokonalosti. 

Je jedno, v jaké oblasti se realizujete, zda jako pracující žena, úspěšná manažerka, matka, žena v domácnosti nebo pracující žena matkou. Není třeba posuzovat, jaká forma úspěchu je zárukou štěstí. Každá z nás má jiné potřeby, priority, hodnoty a představy o plnohodnotném životě, který nás udělá šťastnou Rozhodující je míra vnitřního pocitu naplnění, pocitu štěstí a radosti, a to je skutečně individuální bez potřeby soudu, co to je.

Co je štěstím pro jednu z nás, neznamená, že to musí automaticky platit i pro tu druhou z nás. Co s tímto postojem odpadá? Asi tušíte … je to vzájemné srovnávání. Co přichází, když se přestaneme srovnávat? VNITŘNÍ KLID.

Jsme vedené nalézt cestu k vlastním zdrojům, jak zvládat každodenní „sled událostí“ s pocitem, že žijeme s radostí, v harmonii sama se sebou. Vše se pak zrcadlově odráží ve všech našich vztazích. To, co se nám zrcadlí, nám dává příležitost, jak změnit vztah sama se sebou, abychom byly šťastné a staly se onou posvátnou tepnou emocionální pohody ve vlastním životě, potažmo vztahu, rodině. Vše je o přijetí odpovědnosti, že nikdo jiný není schopen vyřešit ani rozhodnout, co je pro nás osobně to nejlepší. Ostatní nám mohou zprostředkovat pouze jiný úhel pohledu, a pak na každé z nás je učinit volbu – tzn. rozhodnout se.

Nejlepším učitelem jsi sama sobě. Tvoje vlastní moudrost a zkušenosti Tě učí a vedou zároveň. Pokud tedy nenajdeš oporu sama v sobě, ta vnější je prázdnou útěchou; dočasným řešením, které Ti určitě pomůže, ale dříve nebo později stejně poznáš, že nejlepším mudrcem jsi sama sobě. 

Vše je o napojení se zdrojem tvořivé síly, jenž nás podporuje zvládat vše, pro co se rozhodneme. Tvořivá síla nás vede k uvědomění, co chceme skutečně ze svého vlastního rozhodnutí a co pro to také i udělat, a k tomu vypadat svěže a vnímat svoji ženskou přidanou hodnotu. Co více si přát! Každá jsme jedinečná žena, a to je na tom to nejkrásnější. Vydat se na cestu poznání této jedinečnosti a vlastní krásy, která mnohdy překvapí i samotné ženy. Mnoho žen si neuvědomuje svoji krásu, protože se až příliš soustředí na své domnělé nedokonalosti, že přestaly vnímat svoje přednosti. Co když vám řeknu, že Vaše nedokonalosti jsou kouzelné! Je velká škoda, kolik krásy je světu ukryto! Proč přehlížíte svoje přednosti? Kdo Vám kdy řekl, že nejsou dokonalé?

Vidíte, plně vnímat svoje tělo v celé jeho kráse a jedinečnosti je někdy zápletka na telenovelu, kdy všechno vždycky dobře dopadne. 🙂

Žít plnohodnotně život je naše volba, stejně tak i vnímání sebe sama v autentické podobě je volbou. Co z toho plyne? Žijeme tak hodnotně, do jaké míry vnímáme vlastní hodnotu; do jaké míry přijímáme sebe sama. Zde mluvíme o přímé úměrnosti. 

Ze všeho nejdůležitější je vědět, co chceš žít, co to je, co Tě povede k vnitřnímu naplnění

Důležité je nasměrovat pozornost k vnitřní moudrosti, vlastním zdrojům, jež jsou blahodárnou podporou pro uvědomování si vnitřní síly. Jde především o upřímnost k sobě sama, o sebepoznání, rozpoznání nejen schopností a talentů, ale i bloků a osobních rezerv, respektive skrytého potenciálu. Výsledným efektem z logiky věci, to je racionální zákon, nastane výstup z komfortní zóny. V rámci tohoto přirozeného sledu událostí dochází k postupnému léčení bolestných zkušeností, uvolnění bloků, efektivnější expanzi a úspěšné realizaci vytoužené změny … a tedy se to děje, začínáte oplývat životní energií, máte pocit, že je všechno možné a překážky, ach ty překážky, ty se začnou měnit na dobrodružství na cestě.

To, co bylo dříve složité změnit či dosáhnout, nabývá v novém světle zcela na nových rozměrech; složité se mění na uskutečnitelné. 

A tak se ptám: Co konkrétně chceš, aby bylo ve Tvém životě jinak? Co chceš změnit a jak to můžeš udělat? Co bude ten první krok?

V přeneseném slova smyslu mluvíme o uvědomění si osobní životní vize. Jaký život chcete žít, abyste byla šťastná? Pravdou je, že to, co udělá šťastnou jednu ženu, neznamená, že se vztahuje automaticky i pro druhou. V tomto směru vám může být podporou k nalezení odpovědí i kniha Životní nadhled.

Přeji Vám hojnost v pocitech životní smysluplnosti, naplněné srdce láskou a hodně štěstí na Vaší cestě!

Veronika

Mohlo by vás zajímat

Články

12 znaků sebelásky

Sebeláska má nejvyšší frekvenci, která přitahuje vše, po čem toužíme.  1. Pokud cítíš, že je něco špatně, nedělej to. Jsou to pocity, které ti dají jasně

Články

Miluji svůj život

Všechno začíná a končí tebou.Všechno, co se děje, se děje,a na tobě záleží,jak zareaguješ.  Jak je možné, že umíš tak krásně malovat? Miluji malování. Jak

Přejít nahoru