Tajemství šťastných žen

Šťastné ženy mají plno věcí společných, je to vysoká míra spokojenosti sama se sebou bez jakýchkoli vnějších měřítek – jak by měly vypadat, materiální hodnoty, pracovní a osobní úspěchy dle společenských norem, tyto ženy vyzařují lásku a vyrovnanost pramenící z vědomí vlastní hodnoty, která se odráží v jejich očích, gestech a lidskosti. Takovou ženu poznáte, tu nepřehlédnete. Ona zná svou hodnotu, aniž by ji potřebovala od druhých potvrzovat, a přesto tuto formu pozornosti s radostí a pokorou ocení.

Tyto ženy v sobě objevily dávné tajemství tvořivosti a vnitřní síly, neboť to, co má žena dáno do vínku, je péče, něha, dar tvořivé a plodné síly a schopnost hlubokých intuitivních vhledů, což bylo po staletí ctěno jako posvátná ženská síla a smyslnost. Tento fakt se nemění vlivem doby, co se mění, je uchopitelnost těchto poznatků v aktuální době – tzv. adaptabilita ženy v moderním světě. 

Úspěšná žena = Šťastná žena … bez dalších ale

Máte pocit, že se chcete více napojit na své ženství? Toužíte v sobě prohloubit a podpořit ženský princip nebo naopak ten mužský? Chtěla byste se umět více prosadit? Toužíte po úspěšné seberealizaci v profesním životě? Přejete si nalézt rovnováhu mezi kariérou a soukromým životem? Víte, že Vás čeká změna a chybí Vám odvaha? Ocitla jste se ve fázi hledání smysluplnosti svého života? Pokud jste si více než jednou odpověděla ano, jste na správném místě … mohl by se Vám líbit víkendový pobyt na téma Žena ve své síle.

Ženy jsou mnohdy vystaveny náročným situacím, kdy musí zvládat více rolí najednou. Práce, rodina, partnerství, a k tomu ještě domácnost. Mnohdy je silně vyčerpávající nalézt rovnováhu, aby byly uspokojeny všechny zmíněné oblasti.

Hodně žen, bohužel, v tomto kolotoči zapomíná na to nejdůležitější … na sebe samotnou.

Vnímám ženy ve svém okolí, které se honí v práci, aby pak ještě zvládly domácnost, vyzvednout děti ze školy, něco uvařit, a pak padnou večer znavené bez energie. Ženy, které tráví hodiny přesčasů v práci, víkendy na homeoffice jen proto, aby vyhověly požadavkům šéfa, aby zapadaly do zajetých kolejí očekávání zaměstnavatele. Kde je čas pro partnera, pro koníčky, pro odpočinek, pro rodinu, pro přátele atd. Ano, tento scénář je možná přehnaný, i když …? Kolik z vás se v tom našlo?

Každá máme vlastní zdroje, ze kterých čerpáme životní energii, abychom byly výkonné, a přitom se cítily dobře. Fikce nebo fakt? Měly bychom pamatovat na zákon rovnováhy, který říká, že tam, kde se bere, musí se i dávat. Umět zpracovávat a předcházet (podvědomému) stresu, který nás nutí být stále ve střehu a v nekonečném myšlenkovém běhu událostí.

Dovolit si být nedokonalá ve své dokonalosti. 

Je jedno, v jaké oblasti se realizujete, zda jako pracující žena, úspěšná manažerka, matka nebo pracující žena matkou. Není třeba posuzovat, jaká forma úspěchu je zárukou štěstí. Každá z nás má jiné potřeby, priority, hodnoty a představy o plnohodnotném životě, který nás udělá šťastnými. Rozhodující je míra vnitřního pocitu naplnění, pocitu štěstí a radosti, a to je skutečně individuální bez potřeby soudu, co to je. Co je štěstím pro jednu z nás, neznamená, že to musí automaticky platit i pro druhou z nás. Co s tímto postojem odpadá? Asi tušíte … je to vzájemné srovnávání. Co přichází, když není srovnávání? VNITŘNÍ KLID.

Jsme vedené nalézt cestu k vlastním zdrojům, jak zvládat každodenní „spěch“ s pocitem, že žijeme s radostí, v harmonii a s vědomím šťastného vztahu, a to především sama se sebou. Vše se pak následně zrcadlově odráží v našich vztazích. S tímto postojem získáváme příležitost, jak zvýšit spokojenost sama se sebou, jak pracovat s vnitřní sílou a jak vnímat vlastní hodnotu k budování plnohodnotného života. Vše je o přijetí odpovědnosti, že nikdo jiný není schopen vyřešit ani rozhodnout, co je pro nás osobně to nejlepší. Ostatní nám mohou zprostředkovat pouze jiný úhel pohledu, na každé z nás je učinit volbu – tzn. rozhodnout se.

Nejlepším učitelem jsme samy sobě. Naše moudrost a zkušenosti nás učí a vedou. Pokud ale nenajdeme oporu samy v sobě, ta vnější je prázdnou útěchou.

Vše je o napojení s vnitřním zdrojem tvořivé síle, jež nás podporuje zvládat vše, pro co se rozhodneme. To, co chceme skutečně ze svého vlastního rozhodnutí. Nikoli to, co se po nás očekává, a k tomu vypadat svěže a vnímat svoji ženskou přidanou hodnotu. Co více si přát! Každá jsme jedinečná žena, a to je na tom to nejhezčí. Vydat se na cestu poznání této jedinečnosti a vlastní krásy, která mnohdy i překvapí. Mnoho žen nevidí svou krásu, příliš se soustředí na své domnělé nedokonalosti. Co když vám řeknu, že vaše nedokonalosti jsou kouzelné. Odstranit je? To by byla škoda. A co vaše přednosti? Proč je přehlížíte? Vidíte, plně vnímat naše tělo v celé jeho kráse a jedinečnosti je někdy zápletka na telenovelu. 

Žít plnohodnotně život je naše volba. Stejně tak i vnímání sebe sama v autentické podobě je volbou. Z čehož plyne, že žijeme tak hodnotně, do jaké míry vnímáme vlastní hodnotu. Zde mluvíme o přímé úměrnosti. 

Důležité je nasměrovat naši pozornost k vnitřní moudrosti, k našim vlastním zdrojům, jež jsou blahodárnou podporou pro budování vnitřní síly. Jde především o upřímnost sama k sobě, o lepší porozumění sama sobě. Uvědomění si svých možností, schopností, talentů, ale i bloků a osobních rezerv, respektive skrytého potenciálu. Výsledným efektem výstupu z komfortní zóny je uvolnění potenciálu k nalezení vlastního řešení. Za těchto předpokladů dochází k postupnému léčení bolestných zkušeností, uvolnění bloků, efektivnější expanzi a úspěšné realizaci vytoužené změny.

To, co bylo dříve složité změnit či dosáhnout, nabývá v novém světle zcela nových rozměrů. Složité se mění na uskutečnitelné.

Ze všeho nejdůležitější je vědět, co chceme žít, co to je, co nás vede k vnitřnímu naplnění

Výše zmíněné nás přivádí k nacházení odpovědí na otázku: Co konkrétně chci, aby bylo v mém životě jinak, co chci změnit a jak to můžu udělat?“ V přeneseném smyslu mluvíme o uvědomění si osobní životní vize. Jaký život chceme žít, abychom byly šťastné? Pravdou je, že co udělá šťastnou jednu ženu, neznamená, že se vztahuje automaticky na druhou. V tomto směru vám může být podporou k nalezení odpovědí i kniha Životní nadhled.

Přeji Vám hojnost v pocitech a vědomí životní smysluplnosti, naplněná srdce láskou a hodně štěstí na Vaší cestě!

Veronika