Workshopy

PRAHA

27.10.2018, 10,00 – 17,00 (Sobota) – Partnerská vize

03.11.2018, 10,00 – 17,00 (Sobota) – Jak se motivovat

08.12.2018, 10,00 – 17,00 (Sobota) - Jak si nastavit osobní vizi

BRNO

10.11.2018, 10,00 – 17,00 (Sobota)- Partnerská vize

24.11.2018, 10,00 – 17,00 (Sobota) - Jak se motivovat

15.12.2018, 10,00 – 17,00 (Sobota) - Jak si nastavit osobní vizi

Stastna zena_uspesna zena_Veronika Kovarova

Partnerská vize

27.10.2018 v Praze, Klimentská 50 (10,00 – 17,00 hodin)

10.11.2018 v Brně, Králova 9 (10,00 – 17,00 hodin)

1denní prožitkový workshop zaměřený na ukotvení hodnot v partnerství

Cena: 1 600 Kč, Rezervace: veronika@veronika.vision, Kapacita: 16 lidí

Vztahy a láska jsou hybnou silou našich životů, orientovat se v této nekonečné spletitosti je někdy obtížné, nikoliv nemožné. Workshop je zaměřen na lásku a partnerství, na ukotvení si hodnot, které chceme v partnerství mít a naučit se je i žít. V rámci tohoto setkání bude pozornost věnována osobnímu nastavení v oblasti partnerských vztahů. Je dáno, že partnerské vztahy jsou nedílnou a velmi důležitou součástí našich životů. Život je o lásce, srdce každého z nás touží být obohaceno hlubokou láskou druhého člověka. Otázkou je, jak si v tomto sami bráníme. Zde je článek na téma partnerství: LÁSKA, VZTAHY, NAPLNĚNÍ

Náplň workshopu:

 • rozklíčování vnitřních přesvědčení vůči partnerství
 • zmapování partnerské vize
 • psychologie partnerského souznění

Přínos workshopu:

 • pochopení souvislostí s předešlými zkušenostmi
 • progres v partnerském životě
 • zvýšení spokojenosti sám/sama se sebou
Love brain

Jak se motivovat

3.11.2018 v Praze, Klimentská 50 (10,00 – 17,00 hodin)

24.11.2018 v Brně, Králova 9 (10,00 – 17,00 hodin)

1denní prožitkový workshop zaměřený na zvýšení vnitřní motivace (sebemotivace)

Cena: 1 600 Kč, Rezervace: veronika@veronika.vision, Kapacita: 16 lidí

Motivace a radost ze života je spojena s pocitem smysluplnosti a osobní spokojenosti, která vychází z vnitřního pocitu naplnění. Pokud dlouhodobě chybí návratnost v podobě naplňujících pocitů v našich životech, ztrácíme důvod rozvíjet a budovat cokoliv dalšího, přichází demotivace a výkon na záložní pohon, který není z dlouhodobého perspektivy úspěšně udržitelný. Sebemotivační postoj vychází ze schopnosti postavit se překážkám, ale i rozklíčování důvodů PROČ bychom měli dělat to, co dělat chceme. Schopnost se motivovat je závislá na míře užitečně zpracovaných zkušenostech a osobnostních charakteristik, které jsou u každého jedince jiné. V průběhu setkání se naučíme pracovat s užitečně zvolenými motivačními technikami. Zde je článek na téma sebemotivace: JAK PŘEKONAT STRACH ZE ZMĚNY

Náplň workshopu:

 • Identifikace vnitřního motivačního systému
 • Definice smysluplnosti; biochemie motivace
 • Transformace vnitřních dialogů v sebe-motivační podporu

Přínos workshopu:

 • Eliminace únavy
 • Příliv radosti do života
 • Zvýšení osobní efektivity
Jak si nastavit osobní vizi_Veronika Kovarova_veronika.vision

Jak si nastavit osobní vizi

8.12.2018 v Praze, Klimentská 50 (10,00 – 17,00 hodin)

15.12.2018 v Brně, Králova 9 (10,00 – 17,00 hodin)

1denní prožitkový workshop zaměřený na definici osobní vize

Cena: 1 600 Kč, Rezervace: veronika@veronika.vision, Kapacita: 16 lidí

Workshop je tématicky koncipovaný tak, jak se naučit chápat vnitřní svět, jak se naučit rozpoznávat situace, životní přílivy a odlivy, abychom se dokázali plně zorientovat nejen v sobě, ale i v otázce, kam vůbec jdeme a proč. V rámci tohoto setkání se budeme věnovat osobnímu nastavení, ze kterého vyplývá celá podstata smysluplného prožívání každého dne, a tím pádem směřování v životě. Sebepoznání a sebereflexe jsou nedílnou součástí v procesu, jak pochopit systém vnitřního nastavení, které je stěžejním vodítkem ke spokojenému životu . Zde je článek na téma osobní vize: JAK SI NASTAVIT OSOBNÍ VIZI

Náplň workshopu:

 • Koncept osobní vize
 • Náhled na vnitřní strategický systém
 • Hodnotový žebříček

Přínos workshopu:

 • Smysluplnost života
 • Životní rovnováha a stabilizace
 • Příliv vnitřní motivace