Workshopy

29.09.2018, 10,00 – 17,00 (Praha) – Sebehodnota Ženy

27.10.2018, 10,00 – 17,00 (Praha) – Partnerská vize

03.11.2018, 10,00 – 17,00 (Praha) – Jak se motivovat

08.12.2018, 10,00 – 17,00 (Praha) – Jak si nastavit osobní vizi

Sebehodnota Ženy_veronika.vision

Sebehodnota Ženy

29.9.2018 v Praze, Klimentská 50 (10,00 – 17,00 hodin)

1denní prožitkový workshop zaměřený na zvýšení ženské sebehodnoty

Cena: 1 600 Kč, Rezervace: veronika@veronika.vision, Kapacita: 12 žen

Každá žena je výjimečná. Když žena září, nezáleží, jaké parametry splňuje pro vnější svět. Ženská krása je krása ukrytá uvnitř. Může se to zdát jako klišé, ale opak je pravdou.  Jak na to? Zvýšit úroveň vnímání vlastní hodnoty. Začít si více vážit sama sebe, protože charismatická žena působí svobodomyslně a zůstává přístupná životu i za nepříznivých podmínek. Úroveň sebehodnoty nevzroste ze dne na den, poroste s mírou uvědomování si své autenticity a s rozvojem osobního potenciálu. Začít krok po kroku a postupně ukotvit spokojený pocit se sebou. Zde je článek na téma ženská sebehodnota: Motivace pro ženy

Náplň workshopu:

 • uvědomění si vlastních iluzí a domněnek nejen o sobě sama
 • poznání, jak pracovat s ženskou přidanou hodnotou
 • posílení ženskosti a vnitřní ženy

Přínos workshopu:

 • posílení sebevědomého projevu
 • spokojenější pocit sama se sebou
 • svobodnější pocit
Stastna zena_uspesna zena_Veronika Kovarova

Partnerská vize

27.10.2018 v Praze, Klimentská 50 (10,00 – 17,00 hodin)

1denní prožitkový workshop zaměřený na ukotvení hodnot v partnerství

Cena: 1 600 Kč, Rezervace: veronika@veronika.vision, Kapacita: 12 lidí

Vztahy a láska jsou hybnou silou našich životů, orientovat se v této nekonečné spletitosti je někdy obtížné, nikoliv nemožné. Workshop je zaměřen na lásku a partnerství, na ukotvení si hodnot, které chceme v partnerství mít a naučit se je i žít. V rámci tohoto setkání bude pozornost věnována osobnímu nastavení v oblasti partnerských vztahů. Je dáno, že partnerské vztahy jsou nedílnou a velmi důležitou součástí našich životů. Život je o lásce, srdce každého z nás touží být obohaceno hlubokou láskou druhého člověka. Otázkou je, jak si v tomto sami bráníme. Zde je článek na téma partnerství: 3 pilíře šťastného vztahu

Náplň workshopu:

 • rozklíčování vnitřních přesvědčení vůči partnerství
 • zmapování partnerské vize
 • jak ukotvit získané poznání

 

Přínos workshopu:

 • pochopení souvislostí s předešlými zkušenostmi
 • progres v partnerském životě
 • zvýšení osobní spokojenosti

 

Love brain

Jak se motivovat

3.11.2018 v Praze, Klimentská 50 (10,00 – 17,00 hodin)

1denní prožitkový workshop zaměřený na zvýšení vnitřní motivace (sebemotivace)

Cena: 1 600 Kč, Rezervace: veronika@veronika.vision, Kapacita: 12 lidí

Motivace a radost ze života je spojena s pocitem smysluplnosti a osobní spokojenosti, která vychází z vnitřního pocitu naplnění. Pokud dlouhodobě chybí návratnost v podobě naplňujících pocitů v našich životech, ztrácíme důvod rozvíjet a budovat cokoliv dalšího, přichází demotivace a výkon na záložní pohon, který není z dlouhodobého perspektivy úspěšně udržitelný. Sebemotivační postoj vychází ze schopnosti postavit se překážkám, ale i rozklíčování důvodů PROČ bychom měli dělat to, co dělat chceme. Schopnost se motivovat je závislá na míře užitečně zpracovaných zkušenostech a osobnostních charakteristik, které jsou u každého jedince jiné. V průběhu setkání se naučíme pracovat s užitečně zvolenými motivačními technikami. Zde je článek na téma sebemotivace: 5 zajímavých faktů o naší mysli

Náplň workshopu:

 • Identifikace vnitřního motivačního systému
 • Definice smysluplnosti; biochemie motivace
 • Transformace vnitřních dialogů v sebe-motivační podporu

 

Přínos workshopu:

 • Eliminace únavy
 • Příliv radosti do života
 • Zvýšení osobní efektivity

 

Jak si nastavit osobní vizi_Veronika Kovarova_veronika.vision

Jak si nastavit osobní vizi

8.12.2018 v Praze, Klimentská 50 (10,00 – 17,00 hodin)

1denní prožitkový workshop zaměřený na definici osobní vize

Cena: 1 600 Kč, Rezervace: veronika@veronika.vision, Kapacita: 12 lidí

Workshop je tématicky koncipovaný tak, jak se naučit chápat vnitřní svět, jak se naučit rozpoznávat situace, životní přílivy a odlivy, abychom se dokázali plně zorientovat nejen v sobě, ale i v otázce, kam vůbec jdeme a proč.  V rámci tohoto setkání se budeme věnovat osobnímu nastavení, ze kterého vyplývá celá podstata smysluplného prožívání každého dne, a tím pádem směřování v životě. Sebepoznání a sebereflexe jsou nedílnou součástí v procesu, jak pochopit systém vnitřního nastavení, které je stěžejním vodítkem ke spokojenému životu . Zde je článek na téma, jak si nastavit osobní vizi.

Náplň workshopu:

 • Koncept osobní vize
 • Náhled na vnitřní strategický systém
 • Hodnotový žebříček

 

Přínos workshopu:

 • Smysluplnost života
 • Životní rovnováha a stabilizace
 • Příliv vnitřní motivace