Léčivá síla ženy

Žijeme v uspěchané době, kdy jsme vystaveny situacím v podobě úspěšnosti, ale současně citlivosti a lidskosti. V posledních letech je zvýrazněna pozornost na autenticitu, ovšem na druhou stranu se po nás chce výkon; něco ukázat světu. Neustálý tlak na dokonalost nás žene vpřed, aniž bychom si uvědomovaly, mluvím za nás ženy, že hlavním přínosem je především sledovat samu sebe, kam to vlastně jdu a proč? Co mi to dává? 

Kým jsem na své cestě? Jsem to JÁ nebo NĚKDO, koho ostatní žádají mít? 

Co ženy žene nemilosrdnou rychlostí vřed, je silně aktivované mužství. Mužská energie, která přebíjí a tlačí do pozadí ženský princip, který je výrazem trpělivosti, ženství, ženské tvořivé energie a péče. Dvě vnitřní síly – mužská a ženská, které mají každá svůj vlastní prostor a vliv na naše emoce a kvalitu bytí.

Vidím kolem sebe ženy, které nevědomě přebírají mužské role, ať už v zaměstnání, v partnerství, v rodině, v konečném měřítku se tato bojová asertivita promítá v celkovém postoji v životě. Snaží se dokázat světu svoji nezávislost, v nezdravém pojetí samostatnost a touží mít vše pod kontrolou. Chtějí vítězit za každou cenu, jejich pravda je pravda s velkým P a nic to nezmění. Tyto ženy si nedovolí jakkoliv polevit, nedovolí nikomu, byť jen na okamžik, aby rozpoznal bolavá, a tím tak zranitelná místa, která záměrně ukryly dost hluboko, aby byla světu skryta.

Je tomu pár dnů, co jsem mluvila s jednou ženou – silnou, stabilní v pracovní oblasti, zajištěnou. 

3 pilíře šťastného vztahu_Veronika Kovarova

Mluvily jsme o mužích, o jejich přítomnosti po boku žen a o jistotách v partnerství. O tom, co si ženy dobrovolně zakazují a současně hluboce touží mít. Je to pocit bezpečí, pocit sdílení a nepopsatelný pocit vědomí ochrany v podobě mužovy přítomnosti. 

Vnímat vedle sebe muže, kterému se žena beze studu schoulí na hruď, a nechá se hýčkat a chránit. Muže dostatečně silného, aby dokázal ocenit sílu ženy a současně miloval i její zranitelnost. Co se pak stalo?

Tato žena se zasnila. Výrazně se zjemnily rysy v jejím obličeji, její krásné oči zahalil slzavý výraz a já vnímala nádhernou křehkost této ženy. Změna ve výrazu a celkovém vyzařování byla výrazná, poddajnost se snoubila s vnitřní sílou. Touha duše této ženy po bezpečné náruči muže byla upřímná, zbavena kontroly, připravena se odevzdat plynulosti procesu. Tento zážitek byl velmi silný, ostatně jako všechny momenty, když cítím, že polevují ledové kry v srdeční oblasti.

Každá žena ve skrytu duše touží po bezpečné náruči muže, ale málokterá žena si dovolí projevit svou slabost, a dovolit muži, aby ji hýčkal. V tomto pojetí je slabost zranitelností, citlivostí, je to naše autentická vnitřní žena, která se navenek chová tak, jak se cítí uvnitř. Pokud je zraněná, těžko žena dovolí muži, aby dostal možnost ji chránit tak, aby jí současně nebral sílu. Aby nevyvolával pocit dluhu. Tato žena bude naopak v muži aktivovat a zrcadlit jeho zraněnou citlivost. Takto nelze nalézt klid a bezpečný přístav ve vztahu.

Stejně tak jako my ženy léčíme své nitro, svou vnitřní ženu, tak i muži jsou na cestě k vyléčení své autentické síly skrze jejich vnitřní ženu. Muž, který bojuje s projevem své citlivosti, stydí se za svou romantickou duši, dělá mu problémy přiznat si svou srdečnost, vyjádřit své city, jen těžko a se sebezapřením bude oporou ženě, která má své ženství na podobné úrovni. Z tohoto vztahu budou oba za čas bolestně unaveni. Žena nedostane, po čem touží a muž to jednoduše nedá, a dříve nebo později se může stát, že časem jeden odejde.

Jakmile budeme věnovat pozornost vyléčení našeho posvátného ženství, které je archetypálně pečující a přijímající, poznáme, že už není třeba se strachovat a skrývat svoji jemnost, citlivost a zranitelnost, neboť se staneme stabilní a jisté bez výkyvů „hysterie“. 

Dostaneme-li do rovnováhy naši vnitřní ženskou a mužskou polaritu, stáváme se celistvé a stabilní.

Na vyšší úrovni se tyto polarity spojí, dosáhneme celistvosti jako Žena, která si je vědoma sama sebe, své síly, svého ženství, ale i mužské asertivní části. Taková žena probouzí léčivý proces u muže. Oba dva poté naleznou odvahu projevit se vůči sobě ve své zranitelnost, a to beze strachu, čímž se prohlubuje důvěra mezi partnery a síla partnerství jako celku. Tím, že partneři v sobě navzájem rozpoznají na vědomé úrovni svůj vlastní odraz, stávají se jedním. Archetypální mužská síla (nejčastěji) u muže nabývá s intenzitou archetypální ženské síly (nejčastěji) u ženy. Oba partneři nalézají vzájemný pocit bezpečí domova v harmonii polarit. 

Každá vyléčená žena ze svých vnitřních zranění spouští léčivý proces u ostatních žen.

Díky sjednocení dvou vědomých jedinců v Jednotě partnerství se léčivá síla promítá na kolektivní rovině s vyšší intenzitou, a tím se významně dotýká na podvědomé rovině všech, kteří jsou na cestě ke své osobní, či partnerské celistvosti.

Veronika

Zaujal vás článek? Budu ráda, když mi o tom dáte vědět likem, sdílením nebo třeba komentářem, co vás zaujalo nejvíce?