Jak si vzít svoji sílu opět zpět

Mezi lidmi se chováme, tváříme a vyjadřujeme se tak, abychom zaujali, byli přijati, dosáhli svého atd. Ti, jež prozřeli a jsou schopni „vycítit“ pózy v mezilidské interakci, vědí, že jakákoliv umělá póza bude dříve nebo později odhalena. Lidé se dříve nebo později ukážou ve svém pravém světle.

Například … pokud někdo buduje postavení (kariéru) na soutěživosti, být vítězem za každou cenu a na schopnosti práce pod tlakem, ale v soukromí dává přednost raději klidnější atmosféře, niterně preferuje spíše kreativitu či týmového ducha, tak se dotyčný jedinec dostává podvědomě do obrovské vnitřní tenze. Krátkodobě je možné vyvinout úsilí a dosáhnout cíle; zvítězit. Ovšem z dlouhodobého hlediska je tato vize neudržitelná. Hrozí ztráta vnitřní motivace, nespokojenost, frustrace a následná fluktuace (hledání něčeho lepšího, kde „to“ bude lepší).

S tímto postojem vzniká začarovaný řetězec se sílící myšlenkou, jak a co dál. V této fázi je nutno podotknout, že na každého čeká to správné místo, ať už v podobě pracovního osamostatnění či nalezení té správné pozice v rámci kolektivu a přínosu dané společnosti jako celku. Neodbytný pocit hledání toho správného zařazení je ve skutečnosti voláním vyššího Já k nalezení autentické esence našeho přínosu do jednoty celku. Mnohdy se po nás vyžaduje vzdát se hluboce zakořeněných představ o sobě samých, přepsat systematicky utvořené programy, které jsou z velké části založené na představách někoho jiného o nás samotných.

Spočinout v plné autenticitě znamená plně se zotavit v pocitu vlastní síly, znovu objevit a procítit spojení s vlastními vnitřními zdroji. De facto se pomyslně obhájit před sebou samotným.

Pak se ladně snoubí vnitřní hodnotový a autentický systém bytí, vnitřně se propojujeme s vnějším světem a vznikají ideální podmínky pro naplňující a motivující sdílení talentů, schopností a vzájemných hodnot v kolektivním vědomí.

Další významnou oblastí našich životů je partnerství. Do začátku je dobré zmínit, že každý si v srdci neseme touhu splynout ve šťastném svazku. Tak je to archetypálně dané; tak se po více než tisíciletí spojují páry. I když to tak někdy nevypadá, lidé jsou schopni různých strategií, jak „dospět“ k nalezení partnerské harmonie a vzájemné lásky.

Návratnost v lásce si lidé mylně snaží zajistit vlivem nezdravě nastavených přesvědčení a postojů nejen vůči sobě, ale i vůči partnerovi.

Příkladem může být ta situace, když se v partnerství snažíme ve všem partnerovi vyhovět. Touha milovat se někdy stává až chorobnou tendencí vlastnit, strach ze ztráty je svazující, a o to více stupňuje způsob, jakým se snažíme partnera udržet v naší blízkosti. Tyto způsoby (vzorce chování) si neseme z dětství, z předešlých zkušeností, ale třeba i z naučených a vyčtených pouček, které nejsou spřízněny s naším vnitřním světem. Jednoduše řečeno s námi nejsou v souladu.

Na druhou stranu dlouhodobým ustupováním dochází k potlačování vlastní osobnosti, zneuctění vlastní hodnoty a potlačování vlastních potřeb za účelem touhy být milován a přijímán. Lidé se ve vztazích ze strachu podřizují, aby nebyli opuštěni. Toto je typický systém uvažování vyplývající ze syndromu hodné holčičky/chlapečka na základě apelace z dětství “musíš” vždy vyhovět a zanechat dobrý dojem.

Strach plodí další strach. Ztráta autenticity v partnerství je způsobena strachem z opuštění. Tento nezralý postoj odklání od přijetí zodpovědnosti a vnitřní změny, která vede do vlastní síly, a následně tak ke sjednocení ve vyrovnaném partnerství.

Vnitřní svět každého z nás je vytvářen z nekonečné řady příběhů po velmi dlouhou dobu. V tomto množství zážitků a emocí je někdy složité se vyznat, a přesto tak jednoduché. Poznat to, co je pro nás nejlepší a současně neničit vše kolem. Žít svobodně, jít vlastní cestou a současně se přibližovat k ostatním a sdílet společné zážitky. Vyznat se ve vlastním nitru tak, abychom byli schopni oddělit to, co je naše a co patří ostatním.

 „Co chceš především Ty?“ Pak najdi způsob vyjádřit vše tak, jako bys to měl říci sám sobě a uvěřil tomu.

Veronika

***

Konkrétněji na téma sebepoznání se dočtete v knize Životní nadhled.