Index

Index

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Veronice Kovářové, se sídlem Jakobiho 330, Praha 10, 10900, IČ: 03366189, zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. Značkou: SZ ÚMČ P15 08863/2018 (Dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo účtu

2. Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail a číslo účtu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem Vámi objednané služby jako je osobní koučink, online koučink, workshop, online program nebo produkt jako je knižní publikace, kovové záložky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytně dlouhou dobu tak, že:

 •  v případě objednání produktu jsou údaje mazány okamžitě po odeslání,
 •  v případě objednání služby (koučink, workshop, online program) jsou údaje mazány okamžitě po ukončení sjednané lhůty nezbytné pro naplnění Vámi poptávané zakázky.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Veronice Kovářové.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

5.

 

 

 

Veronika-Kovarova_Sebetransformacni-program-pro-zeny