Index

1.  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Udělujete tímto souhlas Veronice Kovářové, se sídlem Na Sídlišti 332, Divišov, 257 26, IČ: 03366189, zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. Značkou: SZ ÚMČ P15 08863/2018 (Dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo účtu

1.2 Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail a číslo účtu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem Vámi objednané služby jako je osobní koučink, online koučink, workshop, online program nebo produkt jako je knižní publikace, kovové záložky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytně dlouhou dobu tak, že:

 •  v případě objednání produktu jsou údaje mazány okamžitě po odeslání produktu,
 •  v případě objednání služby (koučink, workshop, online program) jsou údaje mazány okamžitě po ukončení sjednané lhůty nezbytné pro naplnění Vámi poptávané zakázky.

1.3 S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Veronice Kovářové.

1.4 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

2. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY (koučink, online program, workshop, víkendový pobyt)

2.1 KOUČINK a ONLINE PROGRAM 

2.1.1 Rezervační podmínky

Nezávazná rezervace koučinku či online programu je platná po zaslání e-mailu na adresu  veronika@veronika.vision nebo telefonicky na čísle 739 248 899. Závazná rezervace je platná po úhradě plné ceny osobního/online koučinku. Platební údaje budou zaslány klientovy ve formě elektronické faktury.

2.1.2 Platební podmínky

Cenu za koučink je nutné uhradit nejpozději do 3 kalendářních dní před termínem setkání. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, bude rezervace zrušena a místo bude uvolněno jinému klientovi.

2.1.3 Zrušení účasti ze strany klienta

Pokud se klient nemůže dostavit a zruší termín koučinku, je nutné tuto změnu oznámit zasláním e-mailu na adresu veronika@veronika.vision nebo telefonicky na čísle 739 248 899. Vzhledem k tomu, že termíny pro osobní setkání jsou plánovány 2-3 týdny dopředu, je každé zrušení na úkor termínu pro jiného klienta. S ohledem na tuto skutečnost jsou stanoveny následující storno podmínky:

Zrušení setkání
Poměr vrácené platby
7 a více dní před setkáním 100 %
6 – 3 dnů před setkáním 50 %
2 a méně dnů před setkáním 0%

2.1.4 Zrušení předplaceného balíčku či online programu v průběhu sjednané doby

Klient má právo zrušit předplacenou dobu konzultací kdykoli a bez udání důvodu. Klientovi bude vrácena poměrná část nevyčerpaných konzultací. Zde je nutné podotknout, že celková cena vycházela z výhodně nastavených cen jednotlivých konzultací, které se při přerušení v rámci vyčíslení poměrné sumy, která má být klientovi vrácena, bere za běžnou cenu při následujících podmínek.

Pokud se klient rozhodne zrušit program při vyčerpání 3 a méně konzultací se započítává plná cena za hodinovou sazbu, a ta činí 1 500 Kč pro online konzultace, 2 000 Kč pro osobní konzultace za počet realizovaných setkání.

Pokud se klient rozhodne zrušit program při vyčerpání 4 – 6 konzultací se započítává zvýhodněná cena za hodinovou sazbu, a ta činí 1 350 Kč pro online konzultace, 1 850 Kč pro osobní konzultace za počet realizovaných setkání.

Pokud se klient rozhodne zrušit program při  vyčerpání 7 – 9 konzultací se započítává zvýhodněná cena za hodinovou sazbu, a ta činí 1 200 Kč pro online konzultace, 1 700 Kč pro osobní konzultace za počet realizovaných setkání.

Jako storno poplatek je účtováno 10% z celkové ceny předplacených konzultací / online programu.

Poměrná část, která bude navrácena klientovi vychází z celkové sumy, která bude ponížena o počet realizovaných setkání při sazbě v rámci výše uvedených podmínek a 10 % podílu. Výsledná suma bude navrácena klientovi převodem na účet, který bude sjednán na základě písemné domluvy.

2.1.5 Zrušení setkání ze strany kouče

Kouč si vyhrazuje právo na zrušení setkání s klientem vlivem externích faktorů či z různých osobních důvodů. V tomto případě bude klient informován e-mailem či telefonicky. Poté jsou stanoveny následující storno podmínky:

a) s klientem bude domluven náhradní termín,
b) uhrazená platba za koučink bude v plné výši vrácena bankovním převodem na účet klienta, ze kterého byla platba hrazena.

2.1.6 Víkendový pobyt

Storno podmínky:

Zrušení účasti více jak 30 dnů před začátkem konání = 100% vrácení z částky uhrazeného kurzovného.

Zrušení účasti méně jak 30 dnů před začátkem konání = platba je nevratná, možnost náhradnice.