Žij svůj život s radostí a pro sebe

Žij svůj život s radostí a pro sebe

Často se stává, že lidé velmi snadno nachází kreativní řešení pro životy ostatních. Není to náhodné, jaké příběhy řešíme. Z vyšší perspektivy jsou tyto příběhy spojené s našimi životy červenou nití zvanou osudovost. Tito lidé jsou k sobě přivedeni božím řádem, aby si vzájemně pomohli najít tu správnou cestu ve světě plného spirálovitých a nekonečných možností.

Každá zvolená cesta nás přivádí do míst, mezi lidi, kde se zaplétáme do takových prožitků, které nás brousí, tvarují, léčí a inspirují stát se plně zodpovědnou, milující a podporující bytostí.

Stále a znovu nalézat odvahu a důvody, jak se umět projevit ve své autenticitě. Najít ten nejpřirozenejší stav, stav lehkosti a blaženosti býti ve svém středu, odkud láska vyvěrá moudrá rozhodnutí, reakce a hlubokou sounáležitost ke všem a všemu, co nás obklopuje.

Z čehož plyne, že vždy jsme na správném místě, kde máme být.

Jsme vtažení do různých souvislostí, jsme aktéři v různých příbězích, a především jsme zodpovědní za dosažení té nejvyšší kvality našich vlastních životů. To je důvod, proč jsme tady. Mise každého z nás. Pokud tato zodpovědnost je směřována jinému než našemu životu, zbavujeme síly nejen sebe, ale i těch, za které bychom se snažili řešit jejich starosti. Svým způsobem tento postoj brání oběma stranám převzít zodpovědnost za naplnění osobní mise ve fyzickém světě reality. Pustit se jakékoliv tendence “spasit” někoho naší pomocí. Takové tendence dost často dusí, na nevědomé úrovni znesvéprávňují, na vědomé úrovni obtěžují. Opustit spasitelský syndrom, který ve své podstatě bývá skrytým voláním vyššího Já: „Čím více se zabýváš druhými, tím více potřebuješ vyřešit sebe. Přestaň řešit ostatní a začni se věnovat sobě.“ Jakmile tak učiníme, zjistíme, že náš život je tak bohatý, že přestaneme plýtvat pozorností.

Všichni máme k dispozici veškeré schopnosti a zdroje, abychom se byli schopni dostat do vlastního středu, do vlastní síly a činili taková rozhodnutí, která nás povedou do stále hlubšího a upřímného životního naplnění. Tehdy jsme skutečně schopni podpory ostatním, aniž bychom vytvářeli bloky v podobě energetických závazků.

Žít život pro sebe je cesta, jak uvolnit ruce štěstěny vytvářet skrze naše činy stále více a více požehnané radosti v našich životech, ale i v životech ostatních. Tehdy se spouští lavinový efekt sdílené radosti z úspěchů každého z nás. V těchto okamžicích se pozvedáme navzájem, sdílíme z pozice vysokovibrační lásky a radosti. Každý ve skrytu duše toužíme dostát svého štěstí svépomocí, neboť to, co dokážeme vlastním přičiněním, nabývá dlouhodobé hodnoty a prohlubuje pocit vděčnosti za zvládnutou zkoušku.

Zastávat tento názor není nic sobeckého – naopak – sobecký postoj je zbavovat druhé jejich síly dokázat se najít ve vlastní celistvosti.

Žít život s radostí a pro sebe je hluboké poselství, které je hodno odvahy a ocenění. Ti, kdo tak činí, bývají většinou lidé, kteří jsou světelnými majáky pro ostatní.

Veronika

Veronika Kovářová – autorka, koučka a motivační mentorka - www.veronika.vision

FB page: Veronika Kovarova Sebekoučink

Článek je dovoleno šířit pouze s uvedeným autorským zdrojem a přiloženými odkazy.

Zensky-leadership-Veronika-Kovarova