Koučink pro ženy

Veronika-Kovarova-zensky-leadership

Ženský leadership

(transformační leadership pro ženy)

Česká republika, Slovensko

4denní individuální program

Určeno všem business ženám, manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením, chtějí se posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání, uvažují o nové pracovní etapě či změně profese, touží najít ten „svůj“ správný směr nebo si jednoduše chtějí rozšířit obzory.

V hledáčku pozornosti budou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné strategie. Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobou perspektivou.  V praxi se skvěle osvědčuje jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí.

Psychologie jednotlivých kroků a ukotvení smysluplnosti a přínosu je pevným výchozím bodem, jak zacílit a následně uvolnit vnitřní potenciál k realizaci a postupné udržitelnosti osobní vize. V průběhu programu se zaměříme na hlubší poznání osobních emočně-sociálních vzorců, které ovlivňují pracovní ambice, výkon a úspěch.

Přínos programu:

Vize tohoto programu je zaměřena se na hlubší smysl leadershipu.

Leadership je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón.

 „Dobrý leader je spojen se svou duší … . Stát se leaderem je nejzásadnější volbou, jakou člověk může učinit – je to rozhodnutí vystoupit ze tmy na světlo. “ – Deepak Chopra

Postupem času se situace vyvinula tak, že i v oborech, kde dříve vedení drželi pevně ve svých rukách muži, září ženy a samozřejmě naopak. Co se nezměnilo a zůstává zapsané v rozsahu pozornosti, je soukromý život, rodinný život, fyzická a psychická kondice jako hodnoty mimo pracovní rámec. Skloubit pracovní ambice se spokojeným soukromým životem je umění, které přináší smysluplné naplnění. A o to právě jde v tomto programu.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender.

Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera.

Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž a rovněž i „intuitivně“ reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě. Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu může dojít.

Co dělá ženský leadership výjimečným a jak té výjimečnosti dosáhnout v praxi? Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně „konkurenční“ (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou „sdílení“.

Neuvěřitelnou výhodou ženy je její tvořivost, pokud je vědomě použita k nastolení rovnováhy mezi pracující a soukromou složkou, dochází k propojení její magnetické a dynamické stránky ve všech podobách „JÁ“. Spojením se s vlastním zdrojem isnpirace, s autenticitou vnitřního leadera, nalézáme dar tvořit, motivovat a inspirovat, a to nejen v profesionálním životě, ale i osobním. S lehkostí a radostí si užívat svého poslání a být šťastná nejen pro sebe sama, ale i pro své okolí. To je přínos, který je neocenitelný.

Účastí získáte objektivní pohled na leadership a doporučení, jak si nastavit osobní vizi tak, abyste se potkávaly s každodenním úspěchem a sebevědomou spokojeností. Pokud v hloubi duše toužíte dosáhnout tohoto stavu bytí, neváhejte se se mnou společně zapojit do tohoto programu.

1. den:

 • Spirálová dynamika leadershipu
 • Psychodynamika leadershipu
 • Osobní vize leadershipu
 • Vývoj strategie

Modul je věnován dynamice, stylu vedení a poznání, že bez leaderů typu „Uvědomte si to už konečně“ by nebylo leaderů „Věřím, že to zvládneme“. Dále se budeme věnovat technikám směřujícím k nastavení a posílení osobní vize a postojům vedoucích k plánování a implementaci zvolené strategie.

2. den:

 • Vývoj vize ve smyslu A/A
 • Poslání leadershipu
 • Role leadera
 • Vedení, delegování, koučování

V tomto modulu půjdeme do hlouby skrytých pastí v souvislosti s vývojem osobní vize. Jaké principy a přístupy jsou v souladu s posláním leadera, a jak vše aplikovat, přizpůsobit a zhodnotit v praxi. Inspirace týmu, týmová kooperace a zhmotnění vhledů.

3. den:

 • Vědomá komunikace
 • Kreativita a motivace
 • Transformace stresu
 • Krizové momenty leadera

Třetí modul je velmi motivující a cílí obzvláště na momenty, v kterých je každá rada drahá. Aktivující přesně ty vlastní vnitřní zdroje, které jsou stěžejní v období, které vyžaduje silnou sebereflexi. Zaměříme se na konfliktní sugesce a přesvědčení, která brání tvořivému procesu, a jak s nimi pracovat.

 4. den:

 • Proces určování hranic
 • Silné a slabé stránky vnitřního leadera
 • Výhody a výzvy ženy leadera
 • Work-life balance ženy

Poslední modul je završením celého programu v podobě pevného ukotvení vlastní pozice v autentické podobě. Získáte poznání, jak proměnit vše, čím je Vaše osobnost výjimečná, v benefit. Dovolím si tvrdit, že můžete opustit tendenci „neustále pracovat“.

Česká republika

Místo: Praha nebo po dohodě kdekoliv

 

Termíny: dle dohody s klientkou (zaměstnavatelem)

 

Časový plán: každý den od 10,00 do 17,00 hodin

 

Rezervace na e-mailu: veronika@veronika.vision

 

Cena za 4 dny: 30 000 Kč

 

 Cena za 1 den: 8 900 Kč

 

Cena zahrnuje tištěné manuály, drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne.

Leadership_Praha_Veronika_Kovarova2
Leadership_Praha_Veronika_Kovarova

Slovensko

Místo: Bratislava nebo po dohodě kdekoliv

 

Termíny: dle dohody s klientkou (zaměstnavatelem)

 

Časový plán: každý den od 10,00 do 17,00 hodin

 

Rezervace na e-mailu: veronika@veronika.vision

 

Cena za 4 dny: 33 000 Kč ( 1 280 EUR)

 

 Cena za 1 den: 9 900 Kč (379 EUR)

 

Cena zahrnuje tištěné manuály, drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne.

Leadership_Bratislava_Veronika Kovarova
Leadership_Bratislava_Veronika_Kovarova

Těším se s Vámi na viděnou!

Veronika

 

Pokud by Vás cokoli zajímalo, jsem k dispozici na uvedených kontaktech nebo můžete využít kontaktní formulář. Použít lze i k rezervaci.

Vaše jméno (požadováno)

Váš email (požadován)

Předmět

Vaše zpráva