Externí spolupráce

Veronika-Kovarova-externi-spoluprace

Firemní trénink – soft skills

Kurzy jsou připravovány tak, aby plně respektovaly hodnotový systém a firemní kulturu zadavatele, kdy po vzájemné dohodě vybereme a přizpůsobíme téma a náplň do takové podoby, aby celkový efekt vzájemně stráveného času byl co nejpřínosnější pro obě strany.

Z vlastní 13leté zkušenosti z korporátního světa jsem měla možnost poznat, co funguje a co ne. S ohledem na tento poznatek jsou workshopy postaveny na prožitkové atmosféře s teoretickým základem zpestřeným příklady z praxe. Účastníci workshopů získají bezprostřední náhled na svůj vlastní motivační systém, který vede ke zvýšení pracovního výkonu. Díky zapojení prvků z koučinku a neuro-lingvistického programování se dotýká téma vždy na osobní rovině každého zúčastněného a tím se následně propojuje nové poznání v praktickém pojetí.

Tematické okruhy workshopů:

  • Stress management
  • Time management
  • Team management
  • Komunikační dovednosti
  • Motivace
  • Asertivita
  • Koučink pro managery v praxi

Externí firemní koučink

Individuální koučink je vysoce efektivní nástroj nejen pro manažery, ale v podstatě pro každý článek ve firmě. Díky tomuto benefitu získává klient náhled na svůj osobní hodnotový systém, podle kterého se přizpůsobuje vlastnímu vnitřnímu obrazu, který tvoří motivující zájem ke zvýšení pracovního výkonu. Získané hodnoty jsou trvalé, pokud odpovídají individuální esenci osobnosti klienta.

Výhodou externího koučinku je komfortní zóna důvěry, která se vytváří díky tomu, že kouč a klient nesdílí stejné pracoviště a firemní prostředí. Není tajemstvím, že soukromý a pracovní život je úzce spojený, a právě z tohoto důvodu dochází při otevřené a důvěrné komunikaci k uvolnění potřebných „léčivých“ zdrojů klienta.

Podle průzkumu ICF z roku 2013 většina velkých firem využívá nějakou kombinaci externího i interního koučinku. Externí koučink je obvykle využíván malými a středními firmami. Studie ukazují, že externí koučink má velmi pozitivní efekt na rozvoj dovedností leadershipu a efektivitu koučovaných osob.

Pro sjednání schůzky a vytvoření cenové nabídky mne, prosím, kontaktujte na uvedených kontaktech nebo využijte kontaktní formulář:

Vaše jméno (požadováno)

Váš email (požadován)

Váš vybraný model - číslo + velikost (požadováno)

Vaše adresa a způsob platby (požadováno)