Svobodná volba je cestou k uvolnění skryté manipulace

Svobodná volba je cestou k uvolnění skryté manipulace

Trápit se myšlenkou, jaký názor o našem rozhodnutí budou mít ostatní, je doslova sklánět se před nimi a žádat je o svolení.
„Mohu to udělat, a když ano, tak jaký z toho můžu mít pocit?“

Zcela dobrovolně nechat rozhodovat druhé o vlastním životě.
Je až neuvěřitelné, kolik nádherných a přínosných rozhodnutí takto ztroskotá. Kolik z nás se tak nechá připravit o štěstí.

Jak skrytá manipulace dokáže zabránit lidskému štěstí.
Ti, kteří sami nedokážou najít odvahu něco změnit, povýšit vlastní život do zdravějších sfér a žít podle svých slov, sami bojují se strachem a nejistotou, což skrývají pod maskou umělého sebevědomí a skryté manipulace.

„Vyšší spravedlnost by nikdy nedovolila, abychom se před někým skláněli a žádali tak o svolení.“

To jsme se naučili v průběhu života, díky nevědomosti a mezilidské nápodobě.

Ve fázích hledání jsme náchylnější sklouzávat k těm, u kterých máme pocit, že nám mohou pomoci, respektive podpořit.
Ovšem i v těchto vztazích bychom měli být bdělými, abychom nepadali do spolu-závislosti.

Nejde o to, abychom byli neustále ve střehu, ba naopak.
Plně si uvědomovat pocity, naslouchat vnitřnímu hlasu, vedení intuice a poznat tak, kdy se jedná o posouvání vlastních hranic, výstupu z komfortní zóny a kdy o stísněnost a obavu z vlastního rozhodnutí, které musí „být schváleno“.

Pro někoho může být příjemné držet se berliček, pro ty druhé to může být adrenalinová dávka pro ego.
Ano, i v tomto případě to je vše ok, tak, jak život plyne se všemi fázemi up and down, tak i tyto formy zážitků musejí přijít, abychom byli vedeni do své síly.

„Pocit bezpečí a důvěrnosti, to je cesta pravdy a vzájemného respektu.“

Veronika

Autorka článku: Veronika Kovářová – koučka a motivační mentorka pro ženy - www.veronika.vision

FB page: Veronika Kovarova Sebekoučink

Článek je dovoleno šířit pouze s uvedeným autorským zdrojem a přiloženými odkazy.

Zensky-leadership-Veronika-Kovarova