Svobodná volba

Svobodná volba

Trápit se myšlenkou, jaký názor o našem rozhodnutí budou mít ostatní, je doslova sklánět se před nimi a žádat je o svolení. „Mohu to udělat, a když ano, tak jaký z toho můžu mít pocit?“ Zcela dobrovolně nechat rozhodovat druhé o vlastním životě. Je až neuvěřitelné, kolik nádherných a přínosných rozhodnutí takto ztroskotá. Kolik lidí se tak nechá připravit o štěstí.

Je až zarážející, jak skrytá manipulace dokáže zabránit lidskému štěstí. Ti, kteří sami nedokážou najít odvahu něco změnit, povýšit vlastní život do zdravějších sfér a žít podle svých slov, sami bojují se strachem a nejistotou, což skrývají pod maskou umělého sebevědomí a skryté manipulace.

Vyšší spravedlnost by nikdy nedovolila, abychom se před někým skláněli, a žádali tak o svolení.

To jsme se naučili v průběhu života, díky nevědomosti a mezilidské nápodobě. Ve fázích hledání jsme náchylnější sklouzávat k těm, u kterých máme pocit, že nám mohou pomoci, respektive nás podpořit. Ovšem i v těchto vztazích bychom měli být bdělými, abychom nepadali do spolu-závislosti, kde společným záměrem je setrvat ve známých podmínkách bez možnosti posunu, jež by signalizoval pro jednu stranu, že již nebude užitečná. Záměr končí, kdy dojde k naplnění. S některými lidmi je záměr naplnění v kratším časovém intervalu, s jinými je to o záměru v delším časovém horizontu. Vzácným darem jsou pro nás ti, s nimiž nás pojí pouto a tedy i záměr na celý život.

Nejde o to, abychom byli neustále ve střehu ba naopak. Plně si uvědomovat pocity ze vzájemné interakce, naslouchat vnitřnímu hlasu, vedení intuice, a dospět tak k poznání, kdy se jedná o posouvání vlastních hranic, výstupu z komfortní zóny a kdy o stísněnost a obavu z vlastního rozhodnutí, které musí „být schváleno“. V konečném důsledku je to o tom, buď chceme nebo nechceme zůstat, zda jsme připraveni přijmout zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a stát si za tím.

Pro někoho může být příjemné držet se berliček, pro ty druhé to může být adrenalinová dávka pro ego. Ano, i v tomto případě to je vše ok. Jak život plyne se všemi fázemi up and down, tak i tyto momenty musejí přijít, abychom byli vedeni do své síly.

Pocit bezpečí a důvěrnosti, to je cesta pravdy a vzájemného respektu.

Veronika

Autorka článku: Veronika Kovářová – autorka, koučka a motivační mentorka - www.veronika.vision

FB page: Veronika Kovarova Sebekoučink

Článek je dovoleno šířit pouze s uvedeným autorským zdrojem a přiloženými odkazy.

Zensky-leadership-Veronika-Kovarova