Sny se stávají realitou, když …

Sny se stávají realitou, když …

Sny se stávají realitou, když …

Vše, o čem sníme, musí nejdříve uzrát uvnitř nás, abychom byli vůbec schopní umožnit jejich naplnění. O snech se přemýšlí ~ většinou ~ jako o velkých věcech, které žádají svůj čas. To je pravda.  Ale co takové sny jako je krátký výlet, radost z malého dárku, návštěva někoho, koho máme rádi, nové boty nebo kosmetika a mohla bych pokračovat ve výčtu malých snů, které nám dělají radost každý den.

Uvědomujeme si tato naplnění? Jak dalece si uvědomujeme onu schopnost, díky které umožníme, aby se malý sen stal realitou? Jak to děláme, že se to stane?

Je nezbytné zharmonizovat úroveň:

• energetickou [vize, vjemy, impulsy, intuice],

• mentální [myšlenky],

• emocionální [pocity],

• fyzickou [akce].

Pokud oddělujeme velké sny od malých, klademe limity sami sobě, protože každý sen je naplňován podle stejných principů.

 

Veronika

***

Veronika Kovářová – autorka, koučka a motivační mentorka - www.veronika.visionFB page: Veronika Kovarova SebekoučinkČlánek je dovoleno šířit pouze s uvedeným autorským zdrojem a přiloženými odkazy.

***

Konkrétněji na téma, jak si plnit sny, se dočtete v knize ŽIVOTNÍ NADHLED. Získáte inspiraci, jak se zorientovat sami v sobě, abyste postupně nacházeli hlubší smysluplnost v životě. Kniha má pro vás mnoho dalších překvapivých zjištění, co se týká životní prosperity.  http://www.veronika.vision/knizni-novinka

Zensky-leadership-Veronika-Kovarova