Síla ženy

Veronika Kovarova_Sebetransformacni program pro zeny

SÍLA ŽENY

sebetransformační program

Tento online program je sestaven do sedmi modulů zaměřených na postupný rozvoj vědomého JÁ. Je to krok po kroku přiblížení se k srdci – naší vyšší inteligenci, odkud vychází veškerá naše energie a pravá podstata nás samotných. Autentická ženská síla se vymyká jakékoliv logice a strategii, přesto je stabilní a jistá ve své zranitelnosti. Být a jednat sama za sebe přináší obrovskou úlevu a pocit nesmírného vnitřního klidu. Vyčistí se nejen nitro, ale i vnější okolí od toho, co nás tíží, abychom se díky nově uvolněné kreativitě mohly zařídit v životě podle svého nejlepšího vědomí. 

Záměrem tohoto programu je zaměření se na plnost a autenticitu ženské síly v její pravé podstatě, neboť archetypální síla ženy tkví v kreativitě, emocionální stabilitě a pocitu bezpečí. Tajemství silných žen je předáváno skrze uvědomění si vnitřní síly, autentické esence krásy, mystické a uklidňující povahy a současně plnohodnotné oddanosti sama sobě. Pokud vám to zní jako cesta ke zdravé sebehodnotě, je to tak.

Setkání budou probíhat vždy v době novoluní. Je to období, které přináší novou energii signalizující nové začátky, ale i konec jedné fáze. Novoluní značí také vnitřní přeměnu – konec jedné fáze a začátek nové, což je neocenitelnou podporou při transformaci vnitřních procesů. Čekají nás večery plné nového poznání, inspirace a motivace, jak utvářet v životě obohacující podmínky, užitečné poznatky z neurovědy, jak fungují vyšší zákonitosti v rámci racionálního pojetí, velmi cenné lingvistické AHA momenty a v neposlední řadě plno příběhů ze života, jak snáze uchopit získané podněty v praxi a začít je žít.

1. modul_Sebetransformacni program pro zeny_Veronika Kovarova

1. modul – JSEM

 • Sebeuvědomění
 • Sebehodnota
 • Pocit bezpečí
 • Posílení hranic

První modul je zaměřený na celkový pocit bezpečí v životě. Pozornost bude věnována našemu uvědomění, jak utvářet vnitřní stabilitu a zdravou jistotu v životě, neboť to, co není ukotveno na hluboké úrovni, není stabilní. 

2. modul_Sebetransformacni program pro zeny_Veronika Kovarova - kopie

2. modul – EMOCE a VZTAHY (cítím)

 • Zrcadlení ve vztazích
 • Klíčové signály ve vztazích
 • Emocionální stabilita / kreativita
 • Rodové vztahové predispozice

Druhý modul je zaměřený na vztahy v obecné rovině, odkud se rodí naše přesvědčení a vnitřní nastavení. Jakou strategii máme vůči vztahovým vazbám. V jaké emocionální kvalitě je zabarven náš vnitřní mikrokosmos, který udává dynamiku našim emocím a vyrovnanosti. 

3. modul_Sebetransformacni program pro zeny_Veronika Kovarova - kopie

3. modul - RADOST a VŮLE (žiji)

 • Zdroj bytí a radosti
 • Vnitřní záře
 • Životadárná energie
 • Vůle a Ego

Třetí modul kontinuálně navazuje na první kotevní, druhý stabilizující modul a je zaměřený na kreativní uvolnění životadárné energie, abychom dospěly k poznání, jaké zdroje potřebujeme uvolnit, abychom se začaly více radovat ze života. 

4. modul_Sebetransformacni program pro zeny_Veronika Kovarova

4. modul – LÁSKA (miluji)

 • Sebepřijetí / Sebeláska
 • Seberealizace a talenty
 • Cesta k odpuštění
 • Transformace vědomí

Čtvrtý modul je přechodovým ze zemitých energií k vyšším zákonům našeho bytí. Budeme se bavit o lásce, která si neklade podmínky, a to především o lásce, kterou směřujeme samy k sobě. Jak se vnitřně zregenerovat, a především poznat, kdo skutečně jsme.  

5. modul_Sebetransformacni program pro zeny_Veronika Kovarova

5. modul – KOMUNIKACE (mluvím)

 • Vnitřní dialogy
 • Sebevyjádření
 • Autentická asertivita
 • Nalezení vnitřní pravdy

Pátý modul zhmotňuje pomyslného vnitřního rádce, který k nám promlouvá a koriguje naše kognitivní schopnosti, kterými vnímáme svět kolem nás, ale i kolektivně přispíváme. Zvědomíme si fakt, jak smysluplně a efektivně řídíme náš komunikační centrální systém.

6. modul_Sebetransformacni program pro zeny_Veronika Kovarova

6. modul – INTUICE (vidím)

 • Intuice a vnitřní moudrost
 • Rozvoj vlastního potenciálu
 • Zesílení sebedůvěry
 • Osobní vize

Šestý modul čistě a eticky propojuje základní fyzické prvky s nehmotnou esencí, a my jsme tak schopné tuto alchymii pochopit v souvislosti s progresivním vývojem v životě. Jsme schopné na fyziologické rovině procítit vhledy, kterými disponuje každá ženská duše.

7. modul_Sebetransformacni program pro zeny_Veronika Kovarova

7. modul – ŽIVOTNÍ NADHLED (vím)

 • Vnitřní klid a svoboda
 • Vědomí správnosti
 • Manifestace cílů
 • Životní mise

Sedmý modul propojuje, utváří obraz jednoty veškerého poznání.  Z úrovně tohoto vědomí jsme plně schopné převzít zodpovědnost za vše, co se nám děje. Víme, že vše se navzájem propojuje, vše utváří dokonalou mozaiku vesmírného dění, jež nás za všech okolností podporuje. 

Doplňující detaily:

Online přenos nebude se záznamem, proto doporučuji si zmíněné termíny uložit v kalendáři, abyste o nic nepřišly. V průběhu přenosu získáte nejen užitečné informace, ale formou týmového vedení skupiny budete vedeni k uvědomování si vlastních situací a nalézání řešení. Projdeme si krátkou meditací, zrekapitulujeme stěžejní body a v závěru budu k dispozici pro vaše dotazy.

Na co se můžete těšit? 

 • cenné lingvistické AHA momenty
 • prakticky uchopitelné informace ze sociální a spirituální psychologie
 • vedená meditace a typy, jak meditovat doma
 • základní poznatky z psychosomatiky
 • uvědomění si vlastní výjimečnosti
 • inspirace a sdílení zkušeností

 Termíny: 9.10., 7.11., 7.12.2018, 6.1., 4.2., 6.3., 5.4.2019

 

 Časový plán: 19,00 – 20,30 hodin + čas pro vaše dotazy 

 

 Rezervace na e-mailu: veronika@veronika.vision nebo vyplněním formuláře 

 

 Cena: 3 000 Kč

 

Těším se na Vás!

Veronika

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadován)

Předmět

Vaše zpráva