Potenciál posunu vpřed tkví v překonání strachu udělat to, k čemu jsme vedeni

Potenciál posunu vpřed tkví v překonání strachu udělat to, k čemu jsme vedeni

Pokud přijmeme ten fakt, že v každý moment dostáváme přesně to, co potřebujeme, zbavíme se postupně strachu, který nám překládá falešné důkazy, které se jeví jako skutečné.

Se strachem se to má jako s předzvěstí pátku třináctého. Co nám vyskočí jako první? Instinktivně vyplují asociace s nešťastným dnem, se slovem POZOR, tento pátek je třináctého. Vraťme se s pozorností zpět k sobě, kdy víme, že tento strach je iluzorní, kdy někdo někdy řekl, že … Na nás je, pokud toto tvrzení přijmeme a budeme mu věřit.

My se rozhodujeme, co přijmeme za vlastní pravdu!

A tak je to se všemi formami strachu. Čím více přemýšlíme pod vlivem strachu, tím více situací plných obav automaticky vytváříme. Prvním krokem k uskutečnění změny je uvědomění, že změna je nevyhnutelná. Probouzíme postupně odvahu, která se nadšeně hlásí do našeho vědomí s dobrou zprávou, že změnu zvládneme. Každý další krok na cestě k novému začátku je o našem nadhledu a uvolnění, neboť strnulost a nezdravá kontrola odchází se starou částí nás samotných, která se se změnou transformuje. Každou změnou se měníme, nic už nezůstane jako dříve. Což je jeden z hlavních důvodů, proč lidé změny nemají rádi.

Dokud nejsme připraveni nechat minulost jít, je těžké najít odvahu a motivaci něco změnit. V tomto případě by to bylo na oko a z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Pokud naše pozornost uvízla v minulosti, kde je vše známé, nikdo nás nemůže překvapit, vše má svou rutinu, i když s bolestivým nádechem, je změna ve prospěch budoucnosti těžká.

Co potřebuješ nechat jít? 
Co víš, že Ti brání v posunu? 
Co (Kdo) už k Tobě nepatří?

Mohou to být neužitečné myšlenky, přesvědčení, vzpomínky, ale i různé návyky, zlozvyky, lidé, situace atd. Lidské příběhy jsou tak rozmanité a ze zkušenosti vím, že daný výsledek může být pro každého v různém rozsahu poznání.

Ve své podstatě vše, co potřebujeme vědět, jsme vedeni získat prožitkem, který může vyvolávat obavy. 

Na cestě životem vždy dostáváme to nejlepší pro náš rozvoj. Objevují se lidé, příležitosti, různá forma materiálů, i vhledů. Na nás je tyto ukazatele umět uchopit s pomocí volby, která je přirozená a zcela svobodná tzn. bezpodmínečná. Zbavena jakéhokoliv tlaku musím/musíš. Intuitivně zvolit takovou cestu, u které budeme vnímat, že otevírá naše srdce Lásce. Tehdy získané informace mají obrovský potenciál, aby se ukotvily a plně rozvinuly v nové poznání.

Pokud vše zůstane v rovině teoretické, nedojde k faktickému posunu. V tomto případě roste ego, které si může lahodit i ve svém spirituálním pojetí.

Informace jsou získávány honbou po novém poznání, které se může podobat lpění a nátlaku za účelem urychlení vzestupu vědomí. Čím více se budeme snažit, a tím tak umožňovat probuzení teoretických znalostí na úrovni prožitku, to znamená naučit se žít vše, co víme, roste naše uvědomování si nejen sebe sama, ale i všeho, co nás ve své nekonečné kráse obklopuje. Zjistíme, že celkový odraz našeho života plně odpovídá stavu čistoty našeho vnitřního odrazu.

Pokud se cokoliv zdá být aktuálně složité, vše se urovná a vyřeší.

Potřebujeme především čas, abychom plně ukotvili nově získané informace v našich srdcích, a dosáhli tak vnitřního míru, který je nezbytný k uvolnění plného potenciálu, jak objevit způsob plně žít vše, co obohacuje naše bytí. Trpělivost a plynulost jsou velmi mocnou podporou pro naše životy. Vše má svůj čas a přirozený vývoj, nechme se vést, zmírníme tak tlak, který nás obírá o vnitřní klid, který má léčivý efekt pro každou situaci, ve které se nacházíme.

Veronika

***

Veronika Kovářová – autorka, koučka a motivační mentorka - www.veronika.visionFB page: Veronika Kovarova SebekoučinkČlánek je dovoleno šířit pouze s uvedeným autorským zdrojem a přiloženými odkazy.

Zensky-leadership-Veronika-Kovarova