Motivační mentoring – ženský leadership – 5. – 6. dubna – PRAHA

Motivační mentoring – ženský leadership – 5. – 6. dubna – PRAHA

Velmi motivující modul zacílen obzvláště na momenty, ve kterých je každá rada drahá. Aktivující přesně ty vlastní vnitřní zdroje, které jsou stěžejní v období, které vyžadují silnou sebereflexi a čerpání z vnitřních zdrojů. 
Zaměříme se na motivující sugesce, které uvolňují plynulý proces seberealizace, a stejně tak i stavy vnitřní pohody a sebenaplnění.

Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera. Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž, a rovněž i „intuitivně“ reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě. 

Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu může dojít.

Cílová skupina: 

Určeno všem ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které:
- cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením
- se chtějí posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání

Tématická náplň:

- ROLE LEADERA
- KREATIVITA a MOTIVACE
- TRANSFORMACE STRESU

 

Termín: 5. – 6. dubna 2018

Časový plán: 10,00 – 17,00 hodin

Místo: Praha – konkrétní prostor bude upřesněn 

Rezervace na e-mailuveronika@veronika.vision

Cena: 8 900 Kč

Zensky-leadership-Veronika-Kovarova