Koučink pro ženy

Koucink pro zeny_Veronika Kovarova

Motivace pro ženy

 

Šťastné ženy mají plno věcí společných, je to vysoká míra spokojenosti sama se sebou bez jakýchkoli vnějších měřítek – jak by měly vypadat, materiální hodnoty, pracovní a osobní úspěchy dle společenských norem, tyto ženy vyzařují lásku a vyrovnanost pramenící z vědomí vlastní hodnoty, která se odráží v jejich očích, gestech a lidskosti. Takovou ženu poznáte, tu nepřehlédnete. Ona zná svou hodnotu, aniž by ji potřebovala od druhých potvrzovat, a přesto tuto formu pozornosti s radostí a pokorou ocení.

Tyto ženy v sobě objevily dávné tajemství tvořivosti a vnitřní síly, neboť to, co má žena dáno od přírody, je péče, něha, dar tvořivé a plodné síly a schopnost hlubokých intuitivních vhledů, což po staletí bylo ctěno jako posvátná ženská síla a smyslnost.

Úspěšná žena = Šťastná žena … bez dalších ale

Máte pocit, že se chcete více napojit na své ženství? Toužíte v sobě prohloubit a podpořit ženský princip nebo naopak ten mužský? Toužíte po mystice spojení vnitřní ženy a muže? Chtěla byste se umět více prosadit? Toužíte po úspěšné seberealizaci v profesním životě? Přejete si nalézt rovnováhu mezi kariérou a soukromým životem?  Víte, že Vás čeká změna a chybí Vám odvaha? Ocitla jste se ve fázi hledání smysluplnosti svého života? Pokud jste si více než jednou odpověděla ano, jste na správném místě …

Ženy jsou mnohdy vystaveny náročným situacím, kdy musí zvládat více rolí najednou. Práce, rodina, partnerství a k tomu ještě domácnost. Mnohdy je silně vyčerpávající nalézt rovnováhu, aby byly uspokojeny všechny zmíněné oblasti.

Hodně žen, bohužel, v tomto kolotoči zapomíná na to nejdůležitější … na sebe samotnou.

Motivace pro zeny_Veronika Kovarova

Vnímám ženy ve svém okolí, které se honí v práci, aby pak ještě zvládly domácnost, vyzvednout děti ze školy, něco uvařit, a pak padnou večer znavené bez energie. Ženy, které tráví hodiny přesčasů v práci, víkendy na home-office, jen proto, aby vyhověly požadavkům šéfa, aby zapadaly do zajetých kolejí očekávání zaměstnavatele. Kde je čas pro partnera, pro koníčky, pro odpočinek, pro rodinu, pro přátele atd. Ano, tento scénář je možná přehnaný, i když …. ? Kolik z vás se v tom našlo? Každá máme vlastní zdroje, kde čerpáme životní energii, abychom byly výkonné, a přitom se cítily dobře. Fikce nebo fakt? Měly bychom pamatovat na zákon rovnováhy, který říká, že tam, kde se bere, musí se i dávat. Umět zpracovávat a předcházet (podvědomému) stresu, který nás nutí být stále ve střehu a v nekonečném myšlenkovém běhu událostí. Dovolit si být nedokonalá ve své dokonalosti.

Je jedno, v jaké oblasti se realizujete, zda jako pracující žena, úspěšná manažerka, matka nebo pracující žena matkou. Není třeba posuzovat, jaká forma úspěchu je zárukou štěstí. Každá z nás má jiné potřeby, priority, hodnoty a představy o plnohodnotném životě, který nás udělá šťastnými. Rozhodující je míra vnitřního pocitu naplnění, pocitu štěstí a radosti, a to je skutečně individuální a bez potřeby soudu, co to je. Co je štěstím pro jednu z nás, neznamená, že to musí automaticky platit i pro druhou z nás. Co s tímto postojem odpadá? Asi tušíte … je to vzájemné srovnávání. Co přichází, když není srovnávání …. VNITŘNÍ KLID.

V rámci individuálního setkání vytvářím prostor, jak nalézt cestu k vlastním zdrojům, jak zvládat každodenní spěch s pocitem, že žijete s radostí, v harmonii a s pocitem šťastného vztahu, a to především sama se sebou, což se následně zrcadlově odráží v našich vztazích. Získáte příležitost, jak zvýšit spokojenost sama se sebou, jak pracovat s vnitřní silou a jak vnímat vlastní hodnotu k budování plnohodnotného života. Vše je o přijetí zodpovědnosti, že nikdo jiný není schopen vyřešit ani rozhodnout, co je pro Vás to nejlepší. Ostatní nám mohou zprostředkovat pouze jiný úhel pohledu.

„Nejlepším učitelem jsme samy sobě, je to naše moudrost a zkušenosti. Dokud ale nenajdeme oporu samy v sobě, tak ta vnější je prázdnou útěchou.“

Vnitrni moudrost_Veronika Kovarova

Vše je o napojení se ke své tvořivé síle, která nás podporuje zvládat vše, co chceme. To, co chceme skutečně ze svého vlastního rozhodnutí, nikoliv to, co se po nás očekává. K tomu vypadat svěže a vnímat svoji ženskou přidanou hodnotu. Co více si přát! Každá jsme jedinečná žena, a to je na tom to nejhezčí. Vydat se na cestu poznání této jedinečnosti a vlastní krásy, která mnohdy i překvapí. Mnoho žen nevidí svou krásu, příliš se soustředí na své domnělé nedokonalosti. Co když vám řeknu, že vaše nedokonalosti jsou kouzelné. Odstranit je? To by byla škoda. A co vaše přednosti? Proč je přehlížíte? Vidíte, plně vnímat naše tělo v celé jeho kráse a jedinečnosti je někdy zápletka na telenovelu. Žít plnohodnotně život je naše volba. Stejně tak i vnímání sebe sama v autentické podobě je volba. Z čehož plyne, že žijeme tak hodnotně, do jaké míry vnímáme vlastní hodnotu. 

V průběhu setkání je pozornost nasměrována na vnitřní moudrost, na naše vlastní zdroje, vnitřní sílu. Jde především o upřímnost sama k sobě, o lepší porozumění sama sobě. Uvědomění si svých možností, schopností, talentů, ale i bloků a omezení. Pokud Vás zajímá téma vnitřní transformace, mohl by Vás zajímat sebetransformační program pro ženy, který začíná v dubnu 2018.
Výsledným efektem je uvolnění vnitřních zdrojů k nalezení vlastního řešení. Tím, že je nalezení řešení čistě na osobní rovině, dochází k vyléčení bolestných zkušeností, uvolnění bloků, efektivnější expanzi a úspěšné realizaci změny.

To, co bylo dříve složité změnit či dosáhnout, nabývá v novém světle zcela nových rozměrů. Složité se mění na uskutečnitelné.“

Osobni vize_Veronika Kovarova

Ze všeho nejdůležitější je vědět, co chceme žít, co to je, co nás vede k vnitřnímu naplnění. Mohl by vás zajímat intenzivní 4denní individuální program zaměřený na ženský leadership, který je zaměřen nejen na prohloubení leadership schopností, jde o propojení té asertivní stránky s naší přirozenou podstatou ve smyslu autentického stylu vedení (doporučeno pro manažerky, podnikatelky, ženy, jež cítí psychický tlak spojený s vysokou zodpovědností ve své profesi). 

Naleznete odpověď na otázku:
Co konkrétně chci, aby bylo v mém životě jinak, co chci změnit a jak to můžu udělat?“ V přeneseném smyslu mluvíme o uvědomění si osobní životní vize, jaký život chceme žít, abychom byly šťastné. Neboť pravdou je, že co udělá šťastnou jednu ženu, neznamená, že se vztahuje na druhou.

Přeji Vám hojnost v pocitech životní smysluplnosti, naplněná srdce láskou a hodně štěstí na Vaší cestě!

Veronika