Cesta za splněným snem … roční MOTIVAČNÍ podpora

Cesta za splněným snem … roční MOTIVAČNÍ podpora

Roční MOTIVAČNÍ podpora na cestě za splněným snem … 
Záměrem může být cokoliv: vnitřní klid, snížení hmotnosti, změna pracovního uplatnění, partnerství … je to čistě Vaše volba. Jedná se o roční osobní podporu na cestě za Vašimi vysněnými podmínkami. 

Tato nabídka je vhodná pro toho, kdo se rozhoduje učinit změnu ve svém životě, a to vědomě. Externí podpora je vhodná ve chvílích, kdy je nutné vybudovat vnitřní důvěru a stabilitu, aby bylo dosaženo stanovené vize. Ovšem, jak všichni víme, to hlavní odhodlání a úsilí změnu učinit, je na nás samotných.
Motivační setkání budou zaměřena na překonání strachů, limitů, ale i externích faktorů, které nás ovlivňují na cestě za našimi sny. Budeme přepisovat mentální přesvědčení, aby bylo dosaženo souladu s pojmenovaným záměrem. 

Rok je udáván obecně jako období stabilizace. 
Jedná se o období postupné proměny vnitřního (mentálního a emocionálního) systému, aby mohlo dojít krok po kroku k aktivaci změny ve fyzickém pojetí. Jednoduše řečeno, aby došlo k naplnění vědomě stanovené vize.

Jak bude tato forma podpory realizována? 
Setkání budou vždy 1x za měsíc, online: skype setkání. Termín a čas bude domluven individuálně. Doba setkání bude 1,5 hodiny. V průběhu času bude důležitá důslednost, proto je v úvodu uvedeno, pro koho je tato podpora vhodná. 
Proč? Každá vize, chceme-li ji skutečně dosáhnout, si žádá vytrvalost, určitou formu flexibility, ale i osobní disciplíny (řádu) a především plánu, jehož stanovení je nezbytné pro to, abychom věděli, že realizujeme to, co skutečně realizovat chceme.

Více k tématu osobní vize si můžete přečíst zde: http://www.veronika.vision/osobni-vize/

Jaké jsou další nezbytné faktory realizace motivační podpory? 
Je to především Váš osobní zájem a rozhodnutí ke změně. Nikdo nemůže udělat nic za nás, v tom je klíčové tajemství každé úspěšně zvládnuté změny. Pokud jsme ochotní přijmout fakt, že jsme plně zodpovědní za vše, co se nám v životě děje, může to být zprvu náročné přijmout, ale časem osvobozující, neboť poznáme, že s tímto vědomím jsme schopni změnit vše, s čím nejsme spokojení.

Cena: 16 000 Kč (18 hodin)

POZOR!  Výhodnější cena: 13 000 Kč (platná pouze do 31.10.2018) 

Start: 1.1.2019 a kdykoliv v průběhu roku

Kapacita: max. 20 klientů, jakmile bude naplněno, nabídka nebude již k dispozici

Aby byla zachována výše zmíněná cena, je nutné uhradit cenu před prvním setkáním. Jiný způsob platby je možný po osobní domluvě. Klient má právo v průběhu realizace od programu odstoupit, a to za podmínek, že mu bude vrácena poměrová část za nevyčerpané hodiny. Z mé strany je vyhrazeno právo odstoupit rovněž tak, a to za stejných podmínek, že klientovi bude vrácena poměrová část za nevyčerpané hodiny. V obou případech lze odstoupit bez udání důvodů.

Pro rezervaci a případné dotazy jsem k dispozici na uvedených kontaktech.

Bude mi velkou ctí Vás podpořit na cestě za splněným snem!

Veronika

Zensky-leadership-Veronika-Kovarova