Cesta k vnitřní vyrovnanosti a klidu

Cesta k vnitřní vyrovnanosti a klidu

Každá situace, která vyvolává emocionální výkyvy nálad jako vztek, žárlivost, smutek a jiné emoce neužitečně ovlivňující naše jednání v mezilidské interakci, mají původ v minulosti.

Jsou to naše nezpracovaná zranění, která se spouští skrze přicházející události, abychom pochopili, že současné spojitosti jsou rozehrávány tak, abychom se skrze tuto zkušenost posunuli dále.

Proto ti, jež nám způsobí emocionální šok, zvrat, výkyv nebo silné uvědomění, si kolikrát ani nejsou vědomi svého „přínosu“ pro nás. Mnohdy to ani tak nemyslí, ani nechtějí rozpoutat naši vnitřní bouři. Pokud stále budeme hledat viníky nebo se snažit utíkat před skutečnou podstatou, budeme stále pod nadvládou vnějších vlivů.

V jaké situaci ztrácíš svou kontrolu? Co nebo kdo Tě snadno rozčílí?

Velmi prospěšné je danou situaci zrekapitulovat tehdy, kdy se cítíme vyrovnaní. S odstupem času je dobré si s nadhledem probrat všechny souvislosti, a to především tím směrem, abychom našli klíč sami v sobě, co je skutečná podstata problému.

Tehdy jsme svobodní, zcela ve svém středu, a tím pádem i schopni vidět vše z ptačí perspektivy a máme velkou šanci i pochopit, že nerozlousknutý oříšek leží v našem nitru. Jakmile se nám podaří rozlousknout, stáváme se klidnějšími, vyrovnanějšími a svobodnějšími.

Získáváme nadhled a příležitost k rozhodnutí, za která budeme ve výsledné fázi vděční.

Veronika

 

Web: Veronika Kovářová

FB: Veronika Kovarova Sebekoučink

Článek je dovoleno šířit pouze s uvedením odkazů autora.

Zensky-leadership-Veronika-Kovarova